Prima pagină

Cuvinte duhovnicești

"Să ne bucurăm si să mulțumim bunului si înduratului Dumnezeu pentru toate."
Părintele Paisie Olarul

Sfântul Ioan Gură de Aur:
Cuvinte alese
Despre milostenie
Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea

Sfântul Simeon Noul Teolog:
Imn

Despre pocăință

Sfântul Maxim Mărturisitorul:
Slăbănogeala duhovnicească

Arhimandritul Sofronie Saharov:
Despre ascultare
Din viață și din duh - Aforisme duhovnicești

Părintele Porfirie:
Smerenia
Ne vorbeste Părintele Porfirie
Pe toate să le înfruntati cu iubire, cu bunătate, cu răbdare si cu smerenie
Să înfruntati fiecare atac al vicleanului prin dispret
Sfânta smerenie este încrederea desăvârsită în Dumnezeu
Despre taina pocăintei
Sfânta Scriptură si Sfintii Părinti cultivă dragostea dumnezeiască

Cuviosul Paisie Aghioritul:
Să nu judeci pe nimeni
Vătămarea televizorului

Starețul Efrem Katunakiotul
Bunica de aur
Ucenicul
Sfințenie, virtute, nevoință
Rugăciune

Cuviosul Paisie Olarul:
Sfaturi și cuvinte duhovnicești

Apoftegme duhovnicești

Părintele Nicolae Steinhardt:
Înfricoșătoarea Judecată

"Cred, Doamne! Ajută necredinței mele!

Sfântul Ierarh Ignatie Brianceaninov
Despre iubirea de aproapele
Despre iubirea de Dumnezeu

Episcopul Nicolae Velimirovici:
Despre mărturisire

Înnoirea sufletului

Episcopul Kallistos Ware:
Calea pocăinței

Christos Yanaras:
Biserica este o mare iubire

Igumenul Efrem Vatopeditul:
Închinare în duh și adevăr

Arhimandritul Vasilios, Igumenul mănăstirii Ivirului:
Întoarcearea care te eliberează

Părintele Petroniu Tănase- Schitul Prodromu:
Duminica Ortodoxie
i
Izgonirea lui Adam din rai

Părintele Alexander Schmemann:
Întoarcerea din exil

Iubirea creștină

Tristețea strălucitoare
Duminica Floriilor

Ieromonah Serafim Rose:
Este mai tarziu decât îți închipui!
Despre rugăciunea lui Iisus
Ultimul capitol din scurta viață a părintelui Serafim Rose


Arhimandrit Teofil Părăian:
"Veniți de luați bucurie!"

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite
Ce este Săptămâna Patimilor?
Cine sunt fericiți?
Apa cea vie

Andrei Arhiepiscopul Alba Iuliei:

Peștera din Betleem
Crăciunul alungă frica
Situații "penibile" dar mântuitoare
Ușile pocăinței
Împăratul împăraților și Domnul domnilor

"Răbdare în boală, răbdare în ocară, răbdare cu mulțumire, pentru scumpa mântuire!"
Părintele Paisie Olarul

Prima pagina