Istoric
English
French
Biblioteca

Centrul catehetic

Rugãciuni
Programul slujbelor
Cuvântul credintei
Links

Prima pagină

BISERICA MEMORIALÃ MIHAI VITEAZUL
PAROHIA ORTODOXÃ CU HRAMUL SFÂNTA TREIME
SI SFÂNTUL SILUAN ATHONITUL
ALBA IULIA
ROMÂNIA

Icoana pictata de Nicolae Balan

BIBLIOTECA

"În tot locul stãpânirii lui, binecuvinteazã suflete al meu, pe Domnul!"

Europa unită şi Ortodoxia
Pr. Florin Botezan
 
Teologia - lucrare de sfinţire a umanului
Pr. Florin Botezan
 
Sfântul - omul culturii adevărate
Pr. Florin Botezan
 
Sfântul şi cosmosul - paradigma atitudinii ortodoxe faţă de creaţie
Pr. Florin Botezan
 
Scrieri
Sf. Siluan Athonitul
Editura Deisis Sibiu
Sfânta Liturghie - structură catehetic-euharistică şi sfinţitoare
Pr. Florin Botezan
 
Sfânta Liturghie şi cunoaşterea Sfintei Scripturi
Pr. Florin Botezan
 
Citirile biblice si omilia
Pr. Florin Botezan
 
Liturghie si cateheza
Pr. Florin Botezan
 
Postul Mare
Pr. Florin Botezan
 
Apostolul şi Evanghelia, Sinaxar
   
Rugãciuni si acatiste
Sfintii Pãrinti ai Bisericii Ortodoxe
Rugãciunea de dimineatã a aArhim. Sofronie , Acatistul de multumire-Slavã lui Dumnezeu pentru toate, Acatistul la rugul aprins, Paraclisul Maicii Domnului, Paraclisul Sfântului Siluan...
Cuvântul credintei
Buletin al Parohiei Ortodoxe "Mihai Viteazul" Alba Iulia
Apostolul si Evanghelia, Predica, Sinaxar, Cum postim, Colinde, Poezii, Articole
Veniti de luati bucurie!
Pãrintele Teofil Pãrãian
O sintezã a gândirii Pãrintelui Teofil
Cuvinte alese
Sfântul Ioan Gurã de Aur

Editura Reîntregirea 2002

Alba Iulia

Minunile Maicii Domnului
Protos Nicodim Manditã
Editura Bunavestire Bacãu 1994
Poezii
Radu Gyr
Vasile Voiculescu
Editura Anastasia Bucuresti 1999
Pãrintele Paisie Duhovnicul
Arhim. Ioanichie Bãlan
Sfaturi si cuvinte duhovnicesti
Pãrintele Paisie de la Sihla

Ed. Bizantinã Bucuresti
1999

Aforisme duhovnicesti
Viata in duh filocalic

-Antologie filocalicã
-Alcãtuire de Ignatie Monahul

Micã antologie tematicã filocalicã
Din viatã si din duh
Arhimandritul Sofronie
Aforisme duhovnicesti

Editura Pelerinul, Iasi, 1997
Este mai târziu decât îti închipui!
Ierodiaconul Macarie, Ivanovo, Rusia
Pravda.ru, 27 sep. 2002
Din invãtãturile Pãrintelui Serafim Rose
Ultimul capitol din scurta viatã a Pãrintelui Serafim Rose
de Maica Brigid
Mãrturii despre Pãrintele Serafim Rose
Explicarea Sfintei Liturghii I-XLI
Pãrintele Florin Botezan
Liturghie si Euharistie
Televizorul
Pãrintele Florin Botezan
Tentatia vremurilor noastre
Biserica si mass-media
Pãrintele Florin Botezan
Despre mass-media si rolul Bisericii pentru vestirea Evangheliei
Filmul despre Iisus si evlavia ortodoxã
Pãrintele Florin Botezan
Filmul despre Iisus se bazează pe o falsitate
"Spre tãmãduirea trupului si a sufletului"
Pãrintele Florin Botezan
Despre frica lumească de o boală trupească ce ar putea fi contactată prin împărtăsirea credinciosilor cu o singură lingurită
Individualism sau comuniune
Pãrintele Florin Botezan
Individualismul, însingurarea, este o mare suferintã a omului modern.
Despre iubirea de aproapele
Despre iubirea de Dumnezeu
Sfântul Ierarh Ignatie Brianceaninov
Despre Înselare
Schitul românesc Lacu
Sfântul Munte Athos
1999
Staretul Efrem Katunakiotul
Bunica de aur

Ucenicul
Sfintenie, virtute, nevointã
Rugãciune
Ierom. Iosif Aghioritul
Staretul Efrem Katunakiotul
Ed. EVANGHELISMOS 2004
Ne vorbeste Părintele Porfirie
Traducere din limba greacã- Ierom. Evloghie Munteanu
Ed. Bunavestire Galati, 2003
Pe toate să le înfruntati cu iubire, cu bunătate, cu răbdare si cu smerenie
Să înfruntati fiecare atac al vicleanului prin dispret
Sfânta smerenie este încrederea desăvârsită în Dumnezeu
Despre taina pocăintei
Sfânta Scriptură si Sfintii Părinti cultivă dragostea dumnezeiască
Păcatul, Patima
Lăcomia pântecelui
Patima curviei

Patima iubirii de
arginti
Mânia

Tristetea
Akedia
Slava desartă
Mândria
Pãrintele Florin Botezan
"Învredniceste-ne, Doamne, în ziua (seara, noaptea) aceasta, fãrã de pãcat sã ne pãzim noi".
Stihuri la Pomenirea Înăltării Cinstitei si de viată Făcătoarei Cruci
Minei - luna septembrie
Mântuieste Doamne poporul tãu si binecuvinteazã mostenirea Ta, biruintã binecredinciosilor crestini, asupra celui potrivnic dãruieste si cu crucea Ta pãzeste pe poporul Tãu!

"Binecuvinteazã, suflete ale meu pe Domnul si nu uita toate binefacerile Lui!"

 

 

Multumim tuturor celor care ne-au ajutat la crearea acestui site, Domnul sa-i pomeneascã în Împãrãtia Sa!

Copyright © 2002-2016, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul"Alba Iulia