BACK

Filmul despre Iisus și evlavia ortodoxă


Ne aflăm în Postul Mare și, ca în fiecare an, ne așteptăm ca, în preajma Sfintelor Pasti, televiziunea să ne satisfacă "nevoile religioase" oferindu-ne cu generozitate filme artistice cu subiect biblic si, mai ales, filme care încearcă să reconstituie viața lui Iisus. Tot creștinul va putea astfel, tolănit în fotoliu și cu un minim de efort intelectual, să admire și să se înduioșeze de întâmplările prin care trece Iisus, suplinind lipsa frecventării bisericii și a lecturilor biblice.
Apărute în spațiul catolic sau protestant, aceste filme vin în întâmpinarea dorinței de spectacol si a comodității intelectuale a omului modern punându-ne în față o "Evanghelie filmată". Problema care se ridica este dacă un film despre Iisus, chiar realizat în spațiul ortodox, este compatibil cu spiritualitatea ortodoxă. Răspunsul este categoric nu. Nu numai că nu există compatibilitate, dar un astfel de film poate denatura grav trăirea ortodoxă autentică. Vom încerca în cele ce urmează să argumentăm această afirmație.
Filmul despre Iisus se bazează pe o falsitate: Iisus Hristos Dumnezeul Om este "jucat" de un om, adică de un actor, mai mult sau mai puțin pătimas, care nu își va putea depăși condiția de om păcătos. Oricât și-ar da silința el nu poate exprima decât latura umană a lui Hristos dându-ne o imagine deformată asupra persoanei divino-umane a Mântuitorului. În cel mai bun caz în fața ochilor avem priveliștea jalnică a unui om care se străduiește sa pară Dumnezeu.
La fel stau lucrurile si în cazul Maicii Domnului. Ne întrebăm în ce masură poate o actriță să o "interpreteze"pe cea despre care, la Pavecernița Mare, mărturisim că este "nepătată, neîntinată, nestricată, fără prihană, curată Fecioară care pe Dumnezeu Cuvântul cu oamenii prin preaslavita nașterea sa l-a unit". Distribuirea în acest rol a unei actrițe care în alt film joacă rolul de amantă frizează de-a dreptul blasfemia (vezi filmele Iisus din Nazaret si Romeo si Julieta de F. Zefireli în care aceeasi actriță joacă rolul Maicii Domnului respectiv al Julietei). Putem continua cu exemplul Sfinților si a altor personaje biblice.
Imaginea filmată, deși dă iluzia veridicității, nu poate niciodată să redea un eveniment în toată complexitatea sa. Astfel, chiar dacă, prin absurd, Iisus ar fi fost filmat în timpul vieții sale pe pământ, acel documentar ne-ar fi prezentat o imagine deformată a evenimentelor. Cu atât mai mult un film artistic ne aduce în fața ochilor viziunea regizorului care "interpretează" Evanghelia deformându-o inevitabil. Dar Evanghelia este cuvântul revelat al lui Dumnezeu si, de aceea, fiecare amanunt este important. Imaginea deformată pe care ne-o propune regizorul în filmul său are însă un impact foarte puternic asupra privitorului afectând grav legatura lui cu Dumnezeu. Filmul se adresează văzului, simțul cel mai sensibil al omului, prin care el ia în primul rând contact cu lumea exterioară. Omul se va raporta la Scriptură prin intermediul filmului. Citind Biblia va avea în minte imaginile din film. La rugăciune va avea în fața chipurile actorilor.
Filmul religios se înscrie în traditia tabloului religios. Lumea apuseană, renunțând la icoană, s-a limitat la înfațișarea "lumii acesteia"și a firii umane a lui Hristos dând frâu liber imaginației artiștilor. Icoana în schimb ne prezintă Persoana divino-umană a Mântuitorului, sfinții îndumnezeiți, lumea îndumnezeită, respectând niște reguli stricte. Ea este o fereastră spre Împărăția lui Dumnezeu. În icoană crețtinul are imaginea autentică a lui Hristos, a Maicii Domnului, a Evangheliei. În icoana Duhul Sfânt este cel ce interpretează Evanghelia și tot El este Cel ce ne deschide ochii si mintea pentru a o înțelege. Icoana trebuie contemplată în rugăciune și ea însăși este o chemare la rugăciune. De aceea icoana este incomodă și mai greu de primit decât un film.
Filmul transformă Evanghelia în spectacol iar pe privitor într-un observator exterior. A-l vedea pe Dumnezeu din exterior si chiar a plânge din compasiune dar fără pocăința ca fiicele Ierusalimului (Luca 23, 28 ) nu duce decât la un sentimentalism amăgitor, steril. În Biserică, în cadrul slujbelor, și, mai ales, la Sfânta Liturghie, evenimentele principale ale istoriei mântuirii sunt actualizate. Duhul Sfânt este Cel Care ne face părtași lor chemându-ne la pocaință spre mântuire. Anul liturgic este o actualizare a istoriei mântuirii și își atinge punctul culminant la Paști, sărbătoarea Învierii Domnului. Postul Mare este o perioadă de intensă trăire duhovnicească în care slujbele ne ajută să intrăm în acea atmosferă specifică de "tristețe strălucitoare". În Săptamâna Mare Îl urmăm pas cu pas pe Hristos, prin slujbe, în Patimile Sale iar la Paști înviem împreună cu El.
Din toate cele spuse până acum înțelegem că în orice moment al anului și, mai ales, în Postul Mare vizionarea unor filme despre Iisus afectează grav evlavia ortodoxă îndepartându-ne de adevărata trăire a credinței. Creștinul ortodox are în icoană imaginea autentică a lui Hristos și este chemat să fie partaș evenimentelor evanghelice la slujbele Bisericii transformându-se prin pocaință. Este mult mai greu decât să privești un film dar este spre mântuire.

Pr. Florin Botezan

Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.