Prima pagină sau Biblioteca

Vasile Voiculescu vRadu Gyr

Radu Gyr

Cântec deplin

N-ai lăuda de n-ai știi să blestemi,
Surâd numai acei care suspină,
Azi n-ai iubi de n-ar fi fost să gemi,
De n-ai fi plâns, n-ai duce-n ochi lumină.

Și dacă singur rana nu-ți legai,
Cu mâna ta n-ai unge răni străine.
N-ai jindui după frânturi de rai
De n-ai purta un ciob de iad in tine.

Că nu te-nalți din praf dacă nu cazi
Cu fruntea jos, în pulberea amară,
Și dacă-nvii în cântecul de azi
E că mureai în lacrima de-aseară.

Metanie

Doamne, fă din suferință,
Pod de aur, pod înalt,
Fă din lacrima velintă
Ca intr-un pat adânc și cald.

Din lovirile nedrepte
Faguri facă-se și vin.
Din infrângeri, scări și trepte,
Din căderi, urcuș alpin.

Din veninul pus in cană
Fă miresme ce nu pier.
Fă din fiecare rană
o cădelniță spre cer;

Și din fiece dezastru
si crepuscul stins în piept,
Doamne, fă lăstun albastru
si fă zâmbet înțelept.

Știu că sunt lut

Știu că sunt lut, dar nu știu cine
mi-a pus în piept albine stranii,
să-mi scoata mir din mărăcine,
din bălării, impărtășanii.

Minunea mea se-ntamplă vie
din mofturi mici și biete fleacuri...
Un colț de-al meu e-o-mpărăție,
o zi de-a mea răsfrânge veacuri.

De nu strâng mările in brațe,
prin câte-o baltă tot deretic
si gheara mea tot stă să-nhațe
din orice taină câte-un petic.

Si dacă-ncălecat pe-o rază
ea nu mă urcă-n cer, incalte
de-o schioapă-n aer tot cutează
peste cotețe să mă salte.

Vasile Voiculescu

Călătorie spre locul inimii

Tâlhar

Doborât de ananghii, la poalele Tale
Doamne, nu mai știu să mă rog, nătâng.
Mă strivesc munți de angarale;
Ce ți-aș putea cere? Parale?
Bat cu fruntea țărâna și plâng.
Zac, așa despuiat, dosădit.
Dar cozile ochilor îmi fug viclene
Și iscodesc pe sub gene
Dincolo de roata pământului zgârcit...
Ce de avuții ai strâns, Părinte,
Acolo, sus, în țărmurile sfinte!
Gânduri păgâne îmi dau ghes...
Nu mă mai rog... Doamne, ai înțeles:
Cum te-aș prăda! Cucernic tâlhar,
Aș sări hoțește pe o fereastră
În împărăteasca Ta bazilică albastră,
Să jăfuiesc dumnezeieascul altar.
Nu mă ispitesc necuprinsele Tale taine,
Putere, slavă, minune, har,
Nici ale îngerilor aurite vestminte,
Deși n-am haine,
Nici înțelepciunea Ta, deși n-am minte,
Ți-aș lăsa raiul și stelele neatinse,
Nu-mi trebuiesc nemurirea cu vieți nestinse,
Nu jinduiesc nimic, la nimic alt nu m-aș bucura,
Nici jilț de aur, nici potir de mărgăritar:
Din toată holda de splendoare,
Din visteria de frumuseți și odoare,
Cu inima mea cutezătoare,
Doamne, numai Dragostea Ta aș fura...

1951, iunie 2, București

Prizonierul

Uneori calcă cineva în inima mea,
Calcă aprins, parcă s-o ia.

O măsoară în jos și-n sus.
Eu tac, ascult și adast supus:

O fi boala, o fi moartea
Nu mă răvrătesc, asta mi-e partea.

Mă doare, dar nu mi-e frică
Numai inima se face mică, mică...

Într-o noapte pașii largi, tot mai largi...
- Domol, inimă, că te spargi.

Strig la ea -ești nebună?
Ea-mi bate-n urechi să-mi spună:

Omule, scoală, este El!
-Care El? Cine? Stai nițel!

El, Domnul, gâfâie ea,
Ne măsoară cu pas de stea...

Eu dintr-o dată-mi încordez tăria
Cataracată mă inundă bucuria:

- Oh, Te-am prins, Doamne, nu mai scapi, te țin prizonier...
- "Bine, zâmbi El, ține-Mă o clipă" - Ah, gemui, pier...

O clipă, inima mi se făcuse Cer.

Duminică, 2 decembrie 1951, București

Strig

Nu stiu să mă rog, că nici cuvântul
Și nici cugetele nu-și au rost.
Prin închipuire-mi bate vântul,
Mîinilor în darn cer adapost,
Aș psălmi, n-am ghiers și nu știu cântul.

Fac ca pomul, iarna, în grădină
În pamânt genunchii mi-i înfig
Și cu inima-nălțată spre lumină
Tac și-aștept ca soarele să vină...
Iar în viscole, mă vaier și Te strig.

(joi, 29 aprilie 1954, Bucuresti)

Nebiruita armă

În van luptam cu sabia mea slabă,
Mă răpunea dușmanul nempăcat,
Cînd Te-am chemat în ajutor și-n grabă
Nebiruita-Ți armă Tu mi-ai dat.

Pot tăbărî de-acum asupra-mi zbirii:
Lăsându-mi, Doamne, cuget pur de prunc
Mi-ai prins în mâna praștia iubirii
Ca în vrăjmas cu inima s-arunc.

Rugăciunea

Ceresc bumerang al sufletelor noastre,
Fulger țintit de inimă spre Dumnezeu,
Tu, rugăciune, biruitoare mereu
Peste orice înfrângeri, orice dezastre

Străbați genuni, la Domnul te sui
Și de-L atingi te întorci îndată
Înapoi la cei ce te-au trimis, încărcată
De toate bogățiile milelor Lui.

(marți, 25 mai 1954, București)

Știința

Primește lacrima amarelor căinți
Și iartă-mă că Te-am vândut, Iisuse...
Nu ca Iscariotul pentru-arginți,
Ci spre mândria proastei mele minți,
Pentru-ngâmfarile ei: „cât de sus e”!

Căci Cerurile-Ți cu minuni în ele
Din inima în cap cercai să-mi mut...
Dar, jos aici, în gândurile mele
Înaltele misterioase stele,
În pietre și pământ s-au prefăcut.

Și-n creieri port cenușile lor grele.

(25 septembrie, 1954, Bucuresti)

Crucea-Jug

Tu, Cruce, dulce jug al lui Christos,
De Tine-n veci acuma nu mai fug,
Adânc cerbicea inimi-mi plec jos
Și sub povara Ta cerească mă înjug.

Stau să mă mîne Domnul unde-o vrea
Cu biciul Său de Duh atât de drag;
Și nici o muncă nu-mi mai pare grea
Când știu că brazda mântuirii trag.

(luni, 27 septembrie 1954, București )

Fratele

  Ca oarecând Iosif cel drept
Primindu-și frații-n falnicu-i palat
Ștergea cu plâns mîrșavul lor păcat,
Îi dezmierda și îi strîngea la piept,

Așa-ntinzîndu-și brațele în jos
Ne-așteaptă-n praguri de eternitate
Dumnezeiescul nostru Frate
Iisus Christos.

(30 septembrie 1954, București)

Amputatul

Știu un schilav, bătrân cerșetor, care,
Ciung din copilărie, când stau să-l ascult,
Chiar și acum peste sumedenie de ani,
Se plânge că mereu îl doare

Brațul lipsa si mâna, pe care nu le mai are,
Ca un duh statornic acolo, al cărnii pierdute de mult.
Este în mine o durere tirană
A mea...și nu pot s-o pipăi. E aici...și totuși parc-a plecat.
Stăruie, ca a schilodului în golul viu; arde, diafană:
Doamne, Tu mă dori ca o neadormită rană
Dintr-un tainic mădular de mult retezat.

(miercuri, 18 mai 1955, Bucuresti, în spital)

Prăpastia

Cei ce înca Te caută deznădăjduiti, zic
Că între Tine și noi netrecute prăpastii străjuiesc.
Mulți, întorși din cale, te tăgăduiesc.
Câți Te-au aflat zâmbesc și nu spun nimic.

Doamne, unde încep abisurile acele?
Ce drum s-apuc, oricât de lung?
Nu cruț nimic, numai s-ajung,
La marginea Ta, să m-arunc în ele.

Deodată, o spaimă mă ține,
O bănuială strivitor de grea:
Prăpastiile Tale încep chiar din mine,
Dintru-nceput deschise în inima mea.

(vineri, 27 mai 1955, Bucuresti, în spital)

Cu Domnul la masă

Mâncând, crezui că te supăr cu lăcomia
Și-mi pedepsii în ajunări păcătosul pântec.
Pe urmă, că nu-ți place jocul, bucuria:
M-am cernit și-am sugrumat orice cântec.

Tu însă, neîntreruptă Bucurie și Festine,
Tu, Domnul marelui praznic al vietii, ne dai povață:
Cine nu ospătează singur, ci necontenit împreună cu Tine,
Transfigurează orice îmbucătură în adevărata viață!
(vineri 27 mai 1955, Bucuresti, în spital)


Te aștept: intră

Doamne, inima nu mi-e bună de nici o treabă,
Prea am ținut-o-n piept numai podoabă!...

N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală;
Am cruțat-o...și mi-a rămas nepricepută, goală.

Am crescut-o mai rău ca pe prințese:
Nu stăruie-n nimic, nu coase, nu țese.

Voinică, se plânge că obosește-ndată:
Inimă făr’ de rost, inimă răsfățată.

Crdeam că așa trebuie: poeții
Să-și poarte inima mai presus de greul vieții!

Dar iată, acum mi-e plină de toane si nazuri,
Stă numai de dragoste, îmi face doar necazuri.

Sare, s-aprinde, o apucă atacuri
Ca nu-i dau raiul, scări la cer, punți peste veacuri!

...Doamne, eu nu mai izbutesc s-o îndrept.
Numai singur Tu de-acum poți...Te aștept.

Intră, Doamne, acolo, la ea în piept.

(duminica, 4 noiembrie 1956)

 

Integrala Operei poetice, Editura Anastasia, 1999

Back to top

Parohia Ortodoxa Sfanta Treime