Prima pagină

"Spre tămăduirea sufletului și a trupului"

Euharistia este "Taina Tainelor"(1), "piscul cel mai înalt al vieții duhovnicești" (2), împlinirea promisiunii lui Hristos de a ramâne în noi si noi întru El (Ioan 6, 56). Mintea este copleșiă în fața măreției acestei Taine prin care Hristos se face una cu noi, Trupul și Sângele Său una cu trupul și sângele nostru. Venind să ne împărtășim mărturisim cu credință că în Sfântul Potir se află însuși Preacurat Trupul și însuși Preasfânt Sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui Viu pe care îndrăznim a le primi pentru cuvântul Domnului: "Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veți mânca Trupul Fiului Omului și nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viața în voi."(Ioan 6, 53).
Sfântul Pavel ne avertizeaza însă: "Să se cerceteze omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar. Căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă își mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. De aceea, mulți dintre voi sunt neputincioși și bolnavi și mulți au murit." (I Cor. 11, 28-30). Ca urmare rugăciunile rânduite de Biserică a fi rostite înainte de cuminecare ne atrag atenția asupra nevredniciei noastre și, exprimând teama ca Sfintele Taine ne-ar putea fi spre osândă din cauza învârtosării noastre, ne cheamă la pocăință.
Din păcate observăm în ultimul timp o alunecare a accentului dinspre aceasta teamă cucernică ce vine din conștiința nevredniciei dar care nu ne împiedică ci, din contră, ne pregătește pentru unirea cu Hristos, spre o foarte lumească frică de boală trupească ce ar putea fi contactată prin împărtășirea credincioșilor cu o singură linguriță.
Daca aceasta frică de îmbolnăvire poate fi înțeleasă (dar nu acceptată!) în cazul unor oameni care, deși se declară ortodocsi, cunosc prea puțin credința ortodoxă și nu participă la viața liturgică a Bisericii, lucrurile devin de-a dreptul alarmante atunci când chiar unii dintre slujitorii altarului, preocupați de "potențialul biologic al neamului" (vezi Pr. Dr. V. Munteanu, Pentru sănătatea psihosomatică a noastră, în Învierea, anul XI, nr. 19), ajung să susțină acest lucru. Ne întrebăm care este credința celui care acceptă faptul că Trupul și Sângele Fiului lui Dumnezeu celui Viu poartă cu sine SIDA, bacili de tuberculoză sau alte boli. Sau că Dumnezeu îngăduie ca cel ce vine la Sine cu pocaință să se îmbolnăvească din cauza linguriței. Aș îndemna pe adepții acestei teorii să ne prezinte cel puțin un caz de credincios sau preot care s-a îmbolnavit din cauza linguriței cu care s-a împărtășit.
Împărtășirea laicilor cu lingurița a fost introdusă abia în secolele VIII - IX pentru a se evita profanarea Sfintelor Taine dar, încă de la început, lingurița capătă semnificația simbolică a cleștelui cu care serafimul a luat carbunele aprins pentru a curăța buzele profetului Isaia (3) (Isaia 6, 6-7). Trupul si Sângele Domnului este cu adevarat foc care curăță sufletul și trupul de toată întinăciunea. Ca urmare, de-a lungul secolelor împărtășania cu aceeași linguriță a fost acceptată fără nici un fel de probleme. În aceste conditii este de-a dreptul ridicol să ne punem problema "eventualului efect antiseptic" al Sfintelor Taine. Daca totuși o facem, răspunsul Bisericii îl aflăm chiar în rugăciunea pe care o rostim ca o concluzie a pregătirii pentru cuminecare: "Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Taine Doamne ci spre tămăduirea sufletului și a trupului".
Practica schimbării sau a spălării linguriței după împărtășirea fiecărui credincios ar putea fi justificată de unii, din rațiuni pastorale, pentru menajarea sensibilității unor credincioși. Problema este însă greșit pusă deoarece nu este vorba despre un aspect marginal al vieții Bisericii unde putem face compromisuri ci de însăși centrul acestei vieti. O condiție principală pe care Biserica o pune celui ce vrea să se împărtășească este, alături de pocăință, credința că în potir se află Trupul si Sângele Dumnezeului celui Viu. Teama de îmbolnăvire din cauza linguriței dovedește lipsa acestei credințe. Un astfel de om riscă cu adevarat să se îmbolnavească dar nu din cauza linguriței ci, după cuvântul Sfântului Pavel, din cauza nevredniciei.
Acceptarea schimbării sau spălării linguriței în timpul împărtășaniei este un compromis prin care noi, slujitorii altarului, ne arătăm îndoiala că în potir se află Hristos, lovind astfel în însăși esența credinței noastre. Dacă suntem cu adevărat preocupați de "sănătatea psihosomatică a neamului" să ne străduim să mărturisim și să cultivăm credința cea adevărată îndemnându-i pe credincioși să ducă o astfel de viață încât, cu pregătirea corespunzătoare, să răspundă cât mai des cu "frica lui Dumnezeu, cu credință și cu dragoste" și fără reticențe de ordin (pseudo-) igienic, chemării preotului de a se împărtăși cu Trupul și Sângele Domnului "spre tămăduirea sufletului și a trupului".

Note biliografice:

1. Dionisie Areopagitul, Ierarhia bisericeasca, III, 1
2. Nicolae Cabasila, Despre viata în Hristos, IV

3. Pr. Prof. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucuresti, 1998, p.327

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002-2004, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.