Prima pagină

"Nici o rugăciune pe care o faci pentru fratele tău, pentru ruda ta, nu se pierde. Dumnezeu îl va ajuta atunci când se va afla într-o situație grea. Rugăciunea nu numai că ajută, dar poate să scoată chiar și un suflet din iad. Atâta putere are rugăciunea"
Starețul Efrem Katunakiotul, p. 225

Starețul Efrem Katunakiotul

Bunica de aur

În 1963, cu puțin timp înainte după plecarea soțului ei in Sfântul Munte, în Vinerea Mare, trecuse la Domnul și mama Părintelui Efrem.
Această femeie minunată, care a avut parte de o moarte cuvioasă, s-a învrednicit cu două zile înainte de sfarșitul ei să devină schimonahie, primnd numele de Maria. Pentru aceasta o rugase o viață întreagă pe Maica Domnului.
Era o femeie dulce la vorbă și îi mângâia pe toți cei din jurul ei. Atunci când pentru motive de boală (afecțiune cardiacă) s-a internat in Spitalul Militar, i-a uimit pe toți cu graiul ei politicos. Cand venea medicul la salonul ei, ea il întâmpina cu cuvintele: "Bun venit, dragul meu doctor". Și apoi îl întreba cu bucurie: "Ce mai faceți? Cum sunteți? Soția și copii dumneavoastră sunt bine?" "Această bunica" spuneau doctorii minunându-se, "in loc să fie încurajată de către noi, ea este cea care ne însuflețește și ne mângâie".
Pe fiul ei cel mic, ofițerul, il iubea mult. Atunci cand logodnica, iar mai târziu, soția acestuia mergea să o viziteze pe soacra ei, aceea presimțea venirea fiului ei și îi spunea oarecum încrezătoare: "Vine bărbatul tău". Și într--adevăr, peste puțin timp venea și ofițerul. Se mira fata cum o soacră avea puterea să spună "bărbatul tău" cu toate că vorbea despre fiul ei.
Starețul (Părintele Efrem Katunakiotul), când a aflat că mama lui s-a internat în spital, a trimis o schimă și un analav fratelui său și i-a scris să se îngrijească ca mama lor sa fie tunsă monahie, "deoarece", după cum îl încredința, "nu va ieși vie din spital".
"Atunci când mama noastră a devenit schimonahie la spital", povestea fiica ei, "în timp ce în celelalte zile fusese tăcută, precum spuneau surorile medicale, în ziua și în noaptea aceea a vorbit continuu. Am stat lângă ea toată noaptea. După tundere fața ei devenise luminoasă. Vorbea privind la cer.
- Ce spui, mamă? O întrebam. Ce vezi?
- Ce să-ți spun, copilul meu? Dacă ai ști ce frumuseți am văzut! Dar unde mă aflu?
Atunci își revenea și își dădea seama că se afla la spital. După o săptămână de stat în spital, când se simțea mai bine și ar fi voit să plece acasă, în mod inexplicabil i-a crescut temperatura foarte mult. În zorii zilei din Vinerea Mare a trecut la Domnul. A avut o moarte liniștită. Dupa puțin a venit monahia care o luase sub mantie și a pregătit-o pentru îngropare, îmbrăcând-o in hainele monahale. Deodată am simțit o puternică mireasmă, o mireasmă de negrăit. Atunci am întrebat-o pe monahie:
- Bine, dar și voi monahii vă parfumați?
- Nu, doamnă Elena, răspunse maica. Nu, doamnă Elena, nu ne parfumăm.
Această mireasmă am simțit-o și eu în timp ce o schimbam. Iese din trupul mamei dumneavoastră. Așteptăm să simțiți și dumneavoastră, de aceea nu v-am spus nimic. Aceasta este dovada sfințeniei, este semn că mama dumneavoastră s-a mântuit. Când am auzit acestea am rămas uimiți.
În timpul înmormântării preotul se minuna și spunea că este vorba despre un suflet sfânt. Din trupul mamei ieșea mir ca o transpirație. Hainele noastre care s-au atins de trupul ei atunci când am sărutat-o și am îmbrațișat-o, o săptămână întreagă au răspandit mireasmă. Dar în timpul punerii în mormânt trupul mamei a răspandit și mai multă mireasmă".
Dar chiar și însuși Starețul mărturisea: "Da, așa s-a întâmplat. Dar am căzut puțin în păcatul invidiei. Iată, vă mărturisesc adevărul! Uitați-vă unde a ajuns această femeie, o țărancă fără carte! Când mă rugam pentru ea, primeam, nu dădeam. Mă umpleam de har.
Am văzut-o în vedenie pe mama cum mergea la Hristos: "Bine ai venit, Maria! Bine ai venit, Maria!", s-a auzit un glas. Iar nouă, monahilor, ne trebuiesc ani de zile să dobândim această stare.
De multe ori vedeam că mama mea este bătrânul Iosif și bătrânul Iosif, mama mea. Amândoi erau una.
Și astfel m-am încredințat că mama mea ajunsese la măsura duhovnicească a bătrânului Iosif. Atât înainte, cât și după moartea ei, am avut aceiași vestire lăuntrică, și anume că mama noastră a ajuns la măsuri mari. Cum să vă explic? Ori că amesteci apa cu vinul, ori că amesteci vinul cu apa, același lucru se obține. Cam așa. Bătrânul Iosif era mama mea și mama mea, bătrânul Iosif.
Mama mea nu a avut pildă de urmat. Singură a lucrat. A făcut răbdare în întristări. Și în cartea despre viața bătrânului Iosif oricine poate vedea multă răbdare pe care acesta a făcut-o în întristări. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie despre Iov că avea și alte virtuți, dar pentru marea lui răbdare, aceea de a nu cârti, a fost lăudat de Dumnezeu".
p. 76

Ucenicul

Ucenicul este împărat și de aceea nu este cercetat la vămi.

Știți cum mă simțeam atunci când eram ucenic? Ca un vultur!

Pentru ucenic nu este dare de seamă, nu există vamă, deoarece are zapisul păcatelor sale cu totul alb. Când zapisul tău este alb, diavolii nu pot să te prindă. Iar aceasta este valabil numai atunci când faci ascultare.

Ucenicul nu se teme de Dumnezeu, nu pentru că nu are frica lui Dumnezeu. Nu, ci pentru că "dragostea cea multă scoate afară frica" (I Ioan 4, 18).

Mai demult părintele M. a venit la chilia noastră și a zidit un perete mic de cărămizi. Apoi a suflat un vânt foarte puternic care ne-a provocat ceva pagube. Mai târziu acel părinte a revenit la chilia noastră și, vrând să glumească cu mine, mi-a spus:
- Cum de nu a căzut acest perete?
- Să-ți spun de ce, i-am răspuns. Atunci când ai plecat tu, eu am mers și l-am binecuvântat spunând: "Pentru rugăciunile starețului părintelui M...." Aceasta l-a întărit. De altfel tu nu valorezi nimic.
Dar nu aceasta am vrut să arăt, ci că acelui părinte, atunci când a auzit numele starețului său, i s-a luminat fața, a strălucit. Vă spun că acești oameni sunt ucenici adevărați.

Cel care face ascultare este și răsplătit, și lăudat, și încununat. Desigur și cel care poruncește, dar mai mult cel care ascultă. Deoarece ucenicul este însuși Hristos, Îl urmează pe Hristos.
p. 201

Sfințenie-Virtute-Nevoință

Omul care îl laudă pe aproapele său și se judecă pe sine ajunge la măsura sfințeniei. Dacă tu ceri de la altul care te-a întristat să-ți pună metanie înseamnă că nu ai o stare duhovnicească bună și nu pășești pe drumul călugăriei.

Omul, atât timp cât trăiește, trebuie să se nevoiască. Iar cea dintâi nevoință este să se biruiască pe sine însuși. Primul și cel mai mare vrăjmaș al omului nu este diavolul. Nu, ci este omul însuși cu sinea lui vicleană. Și aceasta deoarece nu ascultă de cel care îl poate sfătui, ci face ceea ce îi spune gândul său. Și deși avem atâția Sfinți Părinți cărora le putem urma, citindu-le scrierile, cu toate acestea egoismul nostru ne stăpânește de multe ori. Atunci când omul se biruiește pe sine înaintea lui Dumnezeu, el este cel mai mare mucenic și purtător de biruință.

Suferința Crucii nu va lipsi niciodată din viața fiecăruia. De ce? Pentru că de vreme ce Începătorul nostru a urcat pe Cruce, și noi vom urca. Pe de o parte ea este dulce și ușoară, iar pe de altă parte este amară și grea. Dacă ridici cu dragoste Crucea lui Hristos, este foarte ușoară, este ca un burete, ca pluta. Dacă nu o primești astfel, este grea și de neridicat.

Iar acestea le-am învățat din experiență. Când spui: "Voia lui Dumnezeu să se facă" sau "Așa a fost de la Dumnezeu", atunci te liniștești. Dar dacă spui: "De ce s-a făcut aceasta sau aceea", nu te liniștești, nu ai pace. De pildă, nu a fost voia lui Dumnezeu să plec undeva Duminică, ci luni. Nu a vrut Dumnezeu să plec marți, ci miercuri. De ce? Pentru că așa le-a rânduit Dumnezeu. Dacă le privești altfel, vei greși și nici plată nu vei avea. Nu vei avea nici o răsplată.

De aceea spun că omul, în orice situație s-ar afla, nu trebuie să deznădăjduiască. Să nu-ți pierzi cumpătul, știind că Dumnezeu te încearcă pentru un motiv sau altul, pe care numai El îl știe. Ca și cum Dumnezeu te-ar întreba: "Poți să rabzi această mâhnire? Dacă poți, îți voi dărui o harismă. Iar dacă nu poți, și pe aceasta pe care ți-am dat-o ți-o voi lua. Eu nu vreau oameni fricoși". Nu ca iscoadele trimise de Moise, care spuneau: "Acolo am văzut și noi uriași, pe fii lui Enac, din neamul uriașilor și ni se părea că suntem față de ei ca niște lăcuste" (Num. 13, 34).

Despre îndreptățire nu este scris nimic în Sfânta Scriptură. Sfinții nu numai că nu se îndreptățesc, ba chiar suferă de bunăvoie pentru alții. Tu să te îndrepți pe tine însuți, nu să aștepți ca ceilalți să să îndrepte. Tu să te smerești, să te calce toți în picioare. Abia atunci ești în regulă. Tu să te întrarmezi cu răbdare. Acesta este drumul Crucii.

Oricât de înțelept ar fi omul, tot trebuie să se sfătuiască puțin. Noi nu suntem învățați direct de Dumnezeu. Poți să primești înștiințare direct de la Dumnezeu? Nu am ajuns la această măsură. Să mai întrebăm și pe alții. Să întrebăm, să ne sfătuim. Oare nu este nici un om mai bun decât tine?

Să rabzi și patimile tale, să le rabzi și pe ale mele. Și astfel vei deveni sfânt.
p. 207

Rugăciune

Șiragul de metanii este făcător de minuni.

Cea mai bună rugăciune este cea pe care o descoperi tu însuți în acea clipă. Nu ajunge numai să citești rugăciunile Sfintei Împărtășanii pentru a te împărtăși a doua zi. Citim: "Din buze necurate, din inimă pâmgărită...", dar nici măcar nu înțelegem ce zicem. Tu însă să te silești să te afli la rugăciune într-o stare de umilință și atunci vei înțelege cuvintele rugăciunii pe care o rostești către Dumnezeu. Aceasta are mare putere! Da, mare putere!

Să presupunem că mâine ne vom împărtăși. Va veni însuși Mângâietorul să sfințească Sfintele Daruri! Cum Îl vei întâmpina? "Alerg la mila și milostivirea Ta. Iarta-ma! Om sunt și eu, iartă-mă!"
Această rugăciune pe care o spui din adâncul sufletului tău are mare putere, pentru că o înțelegi. Căci de multe ori citim, dar mintea fuge în altă parte, pe când cea care iese dinlăuntrul tău o înțelegi.

Rugăciunea este oglinda monahului.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că omul care, silit de o anumită nevoie, nu poate merge la biserică se poate face pe sine însuși Jertfelnic dacă se roagă acolo unde se află.
În lume sunt și oameni de știință care sâmbăta nu pot merge la biserică, iar duminica au serviciu. Unii ca aceștia pot să facă din ei înșiși un Jertfelnic, rostind rugăciunea lui Iisus.

Odată i-am spus bătrânului Iosif: "Părinte, chiar și în iad de voi merge, nu mă voi teme, căci voi avea drept mângâiere Rugăciunea lui Iisus." Atâta dulceață, atâta bucurie îți aduce în suflet această rugăciune - este scurtă, dar câtă putere are! - încât poți să spui: "Chiar și în iad de voi merge, nu mă voi teme, căci și acolo voi spune rugăciunea".
La acestea să luați aminte, pentru că noi am trecut prin ele și vi le lăsăm ca moștenire.

Când vei face rucodelie sau vreo altă ascultare să nu lași rugăciunea, pentru că ea te îndumnezeiește. Primul lucru pe care îl veți simți, părinților, este bucuria. Primul stadiu prin care veți trece, spunând rugăciunea, este bucuria. Iar ea nu este nimic altceva decât o pietricică în întinderea mării , este semnul că înlăuntrul tău începi să te luminezi. De aceea rostește rugăciunea, rostește mereu rugăciunea, iar aceasta te va aduce la o stare mult mai înaltă, pe care nici măcar nu ți-o poți închipui.
Elevul școlii primare nu poate înțelege cele ce se învață la liceu și nici cel de la liceu nu poate înețelege cele ce se învață la universitate. Dar când harul vine înlăuntrul tău, vei înțelege că ești elev de liceu sau student la universitate.
...

Ceea ce ne-a învățat starețul nostru, părinții niptici în Filocalie, precum și mica noastră experiență este că cea mai bună rugăciune se face noaptea.
...

În timp ce se citește în biserică, poți să spui rugăciunea lui Iisus dacă ai o stare duhovnicească mai înaltă, iar dacă nu ai, atunci trebuie să urmărești psalmodierile și citirile de la strană. La fel este și la Sfânta Liturghie. De multe ori omul este răpit în extaz și trăiește mai profund cuvintele: "Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați". Și atunci își spune sieși: "Unde merg? Să-l primesc pe Dumnezeu". Când conștientizezi aceasta, atunci te bucuri. Dacă ai avut înainte de aceasta bucurie, atunci nu poți să te apropii de Sfânta împărtășanie decât cu lacrimi, cu lacrimi de bucurie. Iar dacă ai avut lacrimi de tristețe, atunci spui: "Dumnezeul meu, iartă-mi păcatele mele. În mila Ta, în milostivirea Ta, în dragostea Ta nădăjduiesc. Ne-ai spus că ești "Dumnezeu iubitor de oameni, îndelung-răbdător și mult-milostiv" (Ieș. 34, 6). Tu ne-ai spus aceste cuvinte. Pe ele mă sprijin și mă înfățișez înaintea Ta cu nevrednicie".
Mulți dintre părinții de la Katunakia, atunci când veneau la Sfânta Liturghie să se împărtășească, nu vorbeau nimic, ci doar vedeai lacrimile curgând pe obrajii lor. Un astfel de bătrân toată Liturghia nu vorbea nimic, ci stătea cu capul plecat, iar când venea să se împărtășească, fie cădea în extaz, fie ajungea la o mai adâncă înțelegere a milostivirii lui Dumnezeu. Pentru că în dar ne-a dat Botezul, în dar ne-a dat Trupul și Sângele Său, în dar ne dă și Raiul. Dumnezeu vrea de la noi numai inimă curată, vrea să-L căutăm numai pe El. Dumnezeu nu vrea ca în inima noastră să existe împătimiri față de cele pământești, ci vrea ca numai El să împărățească. Iar dacă vom putea împlini acest lucru, atunci ușor vom reuși să facem și rugăciunea inimii.
...

Rugăciunea, metania, milostenia atrag mila lui Dumnezeu. Nici un păcat nu poate birui mila lui Dumnezeu.
p. 210

Staretul Efrem Katunakiotul
Colectia Părinți Athoniți 8
Editura "EVANGHELISMOS"
București, 2004

"Puterea pe care o are binecuvântarea starețului tău nu o are lumea întreagă. Ai luat binecuvântarea starețului tău? Să nu te temi oriunde vei merge."
Starețul Efrem Katunakiotul, p. 196

© 2002-2004, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul"Alba Iulia