Biblioteca

VENITI DE LUATI BUCURIE!

rintele Teofil Pãrãian

Mai multe despre Pãrintele Teofil puteti gãsi la: http://www.nistea.com/teofil.htm


IstoricvContactvBibloteca: Cuvântul credintei vVeniti de luati bucurie-Pãrintele Teofil PãrãianuvExplicarea Sfintei Liturghii- Pãrintele Florin BotezanvLiturghie si Euharistie-Pãrintele Florin BotezanvTelevizorul-Tentatia vremurilor noastre- Pãrintele Florin BotezanvCuvinte alese-Sfântul Ioan Gurã de Aur vViata în duh filocalic-Antologie filocalicã- Alcãtuire de Ignatie MonahulvRugãciuni: v Linksv Guestbook.