BACK

Filocalia

Părintele Serafim Popescu de la noi de la mănăstire, Dumnezeu să-l odihnească, zicea că: "Părintele Stăniloae, prin traducerea Filocaliei, a adus cerul ortodox pe pământul românesc". E frumos și e și adevărat, pentru că există un cer ortodox, un cer de gândire ortodoxă, Filocalia fiind un monument de cultură ortodoxă.

Părintele Stăniloae spune că Filocalia trebuie citită ca Scriptura, revenind și aprofundând.

Cineva spunea, de pildă, că Filocalia este a cincea Evanghelie.

Filocalia este o colecție de cărți scrise de călugări și pentru călugări.

Back to Top

Fiul risipitor

În pilda cu fiul risipitor se spune despre un fiu risipitor si despre un fiu nerisipitor și despre un tată primitor. Așa mult îmi place mie de acest tată primitor! Ce m-aș bucura să pot fi și eu tot așa de primitor față de cei care ajung la mine și pe care ar trebui să-i ajut mai mult decât îi pot ajuta, să am inimă de tată primitor. Eu să știți că pilda cu fiul risipitor aș numi-o mai bine pilda cu tatăl primitor. De ce? Pentru că nu învățăm atâta de la fiul risipitor -mai ales că a fost risipitor și că s-a întors la tatăl, asta-i bine să învățăm-, ci mai ales învățăm de la tatăl primitor, cât de bun a fost tatăl cu fiul risipitor. E toată Evanghelia cuprinsă aici în pilda aceasta cu fiul risipitor. Pentru că fiul risipitor îl închipuie pe omul păcătos, fiul care a rămas acasă îl închipuie pe omul drept care se încrede în dreptatea lui, iar tatăl este Dumnezeu, care e bun și primitor. E ceva extraodinar și mie îmi place să observ un lucru care nu prea îl observă mulți: când s-a întors fiul și s-a întâlnit cu tatăl și a zis: "Tată, am greșit la cer și înaintea ta și nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău" și nu a mai zis celelalte, nu a zis tatăl său: zi de vreo sută de ori, că apoi te iert. E un lucru care trebuie observat, că noi zicem: "Doamne miluieste-mă", "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă" și ne e frică că nu am zis de destule ori și că trebuie să mai zicem, să mai zicem, să mai zicem. Să zicem, dar nu cu gândul că Dumnezeu nu ne-ar milui dacă nu am mai zice, ci cu gândul că în felul acesta ne facem rânduială în minte, ne facem rânduială în viață. Și ziceam eu că tatăl, având inimă de tată, a lucrat cu inima de tată, a alergat înaintea lui, nu a așteptat să vadă ce face, nu l-a pus în studiu, nu a stat să vadă ce zice. De ce? Pentru că nu era cercetător științific, nu era psihiatru, nu era psiholog, ci era tată. Un tată nu poate, dacă are inima de tată, nu poate aștepta, nu poate să pună în studiu o desfășurare, ci se angajează în primire. Asta a făcut tatăl fiului risipitor, asta trebuie să facem și noi - dacă Îi slujim lui Dumnezeu - tuturor celor care au trebuință de bunătatea noastră.

Back to Top

Foștii deținuți politici

Când eram elev la liceu, în Timișoara, apărea o revistă pentru elevi intitulată Țara visurilor noastre. Cu mult înainte de aceasta, am auzit niste versuri, scrise de unul care, după aceea, a devenit deținut politic, poetul și scriitorul Vasile Copilu Chiatră. Și el avea o poezie care începea așa:
"Pentru țara asta de tămâie și cer,
Ce-aș mai putea, Doamne, să-ți cer?".

Între aceste două ziceri, "Țara visurilor noastre" și pentru "țara aceasta de tâmaie și cer", aș pune pe foștii deținuți politici, pe cei care au suferit în vreun fel oarecare și pe cei care au căutat să facă o țară a visurilor noastre, o țară de tămâie și cer.

Au fost oameni care nu s-au mulțumit cu viața comună, care au căutat să facă ceva pentru țara aceasta. S-au găsit oameni care au zis "nu", când mulți au zis "da", la niște gânduri, la niște concepții, la niște atitudini, din care lipsea națiunea română. Au zis "nu", și poate că mai mult decât atât n-au putut să facă, decât să zică "nu". Nu s-au confruntat cu cei care au zis "da". Unii dintre ei au fugit în pustia simțită.
În comentariul la Apocalipsă al Sfântului Andrei al Cezareii se spune că în vremurile cele de pe urmă - înțelegând autorul Apocalipsa ca pe o carte a viitorului - unii dintre oameni vor fugi în pustia gândită, alții vor fugi în pustia simțită, iar alții sunt viteji care se prezintă cu credința lor oriunde și oricând. În pustia gândită au fugit toți aceia care n-au putut "nu", dar n-au zis nici "da", ci s-au împăcat cu situația, așa cum a fost, și au căutat să salveze ce s-a putut salva, într-o vreme străină de Dumnezeu, străină de națiunea română. Au fost alții care au zis "nu", am putea zice cu jumătate de gură, mai ales în sufletul lor și au fugit din calea celor care au zis "da"; s-au dus dintre oameni, s-au refugiat în pustia simțită și au stat acolo cu gândul la alte vremi, pentru că altceva n-au putut să facă. (...) dar viteji au fost numai aceia care au spus cu cuvântul "nu" și au spus și cu viața "nu!".

Acum se pune o întrebare, întrebare pe care ar trebui să și-o pună toți care mai sunt în viață după ce s-au întâmplat câte s-au întâmplat. Ar fi cazul să se întrebe: Cum îi cu țara visurilor noastre? Am avut un vis pentru țară? Ce am făcut, când am putut să facem ceva, și nu numai când am suferit între pereții unei închisori? Ce am făsut noi când am venit de acolo? Ce am salvat din ceea ce poate să fie salvat? Cu ce am contribuit ca țara aceasta să fie de tămâie și cer?

Se zicea mai demult că-i bine să mori pentru o idee. Dar dacă poți să trăiești pentru o idee, este mai mult decât să mori pentru o idee.

Mi-a spus un preot (Vasile Glodeanu îl chema, a fost și el în închisoare, ca deținut politic): "Cum m-am rugat în închisoare, nu m-am rugat niciodată". Apoi, credința din închisoare, dacă a fost o realitate de felul acesta, trebuie adusă și în afara zidurilor închisorii. Deci, să ne întrebăm cu toții, ce am făcut ca țara aceasta să fie țara visurilor noastre? Ce am făcut ca țara noastră să fie "Țară de tămâie și cer"? Să ne cercetăm pe noi înșine și pe cei de odinioară, care au avut atitudini mai precise si mai sigure. Să se gândească fiecare dacă le-a avut totdeauna și le au și acum! Gândiți-vă, de pildă, câți ați rupt vreun afiș cu vreo scenă pornografică? Câți ați închis televizorul când ați văzut vreo spurcăciune? Câți v-ați gândit la copiii voștri, să nu vadă dezgolirile pe care le pot vedea de multe ori chiar în propria lor familie? Că numai așa poți să zici că faci ceva cu adevărat pentru Dumnezeu, că faci ceva cu adevărat pentru țara aceasta, pe care o dorim să fie de tămâie și cer.

Back to Top

Gândul, Fapta și Virtutea

Un sfânt al Bisericii noastre, Sfântul Maxim Mărturisitorul, tâlcuind duhovnicește cuvântul acesta: "Nu am om" (Ioan 5, 7), spune că prin cuvântul "om" trebuie să înțelegem "gând înțelept", gândul cel înțelept. Când ai gând înțelept, ai ajutor în propria ființă pentru înzdrăvenire, pentru întărire, pentru împuternicire. Scăldătoarea de la Vitezda, duhovnicește, trebuie înțeleasă ca virtutea capabilă de cunoștință. Ce înseamnă aceasta? Când avem gând înțelept, gândul înțelept ne îndreptează spre fapte bune. Faptele bune, întărindu-se în noi, devin puteri sufletești, devin virtuți, întăriri. Și întărirea aduce cunoștință. Deci, gândul cel bun, gândul înțelept, omul, care este gândul înțelept, ne îndeamnă la fapte bune. Faptele bune, întărindu-se în noi devin virtuți și ne înzdrăvenesc. Și întărirea în bine, întărirea în virtute, aduce cunoștința de Dumnezeu, ne ridică mai presus de lumea aceasta, întru cunoștință. Asta ar însemna că omul întărit sufletește, omul care nu mai este slăbănog, acela este un om virtuos și un om plin de cunoștința lui Dumnezeu. Și tot Sfântul Maxim Mărturisitorul, în tâlcuirile lui, spune că: "Bărbat puternic este acela care unește făptuirea cu cunoștința", cunoștința cu făptuirea. Deci, dacă știm niște lucruri bune și le și facem, prin acelea ne întărim și așa devenim bărbați puternici.

M-a întrebat cineva acuma, de curând, cum lucrează diavolul în viața oamenilor. Foarte simplu și ușor. Îți dă niște gânduri pe care zici tu că sunt bune să le împlinești ca bune. De pildă: "Lasă-l să se distreze că doar e tânăr, că dacă nu se distrează acum la tinerețe, când să se mai distreze". Dar dacă omul știe ce are de făcut, știe de Dumnezeu și de Maica Domnului, dacă știe de Biserică și de sfinții lui Dumnezeu, de Tainele Bisericii, de post și de tot ce este bun și frumos, nu se poate să nu aibă o viață binecuvântată de Dumnezeu.

Back to Top

Gândul la moarte

Ce importanță are gândul la moarte?

Este o metodă de îmbunătățire sufletească gândul la moarte. Sfântul Vasile cel Mare spune că adevărata filosofie este gândul la moarte care te ajută să nu păcătuiești și te ajută să nu te lipești de lumea aceasta. Tot în Filocalie se spune, și tot la Evagrie Ponticul pe care l-am pomenit de mai multe ori, că omul trebuie să trăiască în această lume ca și când ar trăi o mie de ani, trebuie să se angajazeze în acțiune pentru viață ca și când ar trăi o mie de ani, și trebuie să fie dezlipit de lumea aceasta ca și când ar muri mâine. Datoriile sociale trebuie împlinite; e o metodă de fapt aceasta. Și Sfântul Ioan Scărarul spune că gândul la moarte - chiar are un capitol despre gândul la moarte - este important. Poate că ar fi și alte metode, tot importante, fără să te gândești la moarte, pentru că e și greu să te gândești la moarte. Pe la noi pe-acasă era o vorbă, că: "Mi-am uitat ca de moarte". Adică cum îți uiți de moarte așa îți uiți și de niște lucruri în lumea asta.
Nu prea e firesc să te gândești la moarte pentru că omul nu e făcut spre moarte, e făcut spre viață, te poți gândi foarte bine și la viață în înțeles superior, și atunci nu trebuie neapărat să te gândești la moarte.

Sfântul Ioan Scărarul zice că să te închipui în sicriu, mort, ca și când ai fi mort. Apoi eu mă pot închipui în sicriu, dar viu. Mort nu mă pot închipui! Mă închipui că sunt culcat în sicriu cu fața în sus și că nu mă mișc și îi aud pe ăștia din jurul meu că ori mă laudă, ori mă hulesc, ce știu eu ce mi-or face când voi muri...

Se spune în Pateric că un părinte a zis: "Eu am murit lumii", și cineva zice: "Tu ai murit lumii, dar să nu uiți niciodată că diavolul-i viu".

O dată a venit un părinte la noi la mănăstire și un părinte de-acolo de la noi, nu știu cum, o abătut vorba despre moarte. Și zice părintele acela: "Părinte, să știți că mie nu mi-i lăcomie să mor". Mi-o plăcut foarte mult expresia asta.

Back to Top

Gândurile

Toate ale omului pornesc de la gândul omului. Nu se face nimic din viața omului care nu trece prin gând. De aceea toată grija celui care vrea să-și curățească sufletul trebuie să fie grija de a-și curăți mintea de gândurile cele rele și de toate înfățișările răului câte sunt în gând.

Aici este toată cheia vieții sufletești și toată cheia curățirii sufletești, și anume, să-ți faci rânduială în minte. Cine își face rânduială în minte își face rânduială în viață.

Ar trebui să ne îmbogățim mintea cu cât mai multe gânduri plăcute lui Dumnezeu, cu gândurile care se potrivesc cu voia lui Dumnezeu. Și astfel de gânduri găsim în primul rând în Sfânta Scriptură, apoi găsim în cărțile de îndrumare duhovnicească, dar mai ales și mai întâi în sfintele slujbe și e de mare importanță să învățăm texte de la sfintele slujbe, ca să ni se îmbunătățească gândirea și ca să avem o comoară de gânduri bune, care după aceea izvorărsc din inima noastră.

În Filocalia volumul al IV- lea este o scriere care se numește "despre Avva Filimon". În această scriere despre Avva Filimon se spune între altele că Avva Filimon -care era un pustnic- a fost întrebat de ucenicul său: "Părinte, de ce dintre toate cărțile Scripturii cel mai mult citești Pslatirea?". Și Cuviosul a răspuns: "Frate, așa de mult mi s-au întipărut în minte gândurile din psalmi, încât parcă eu le-aș fi făcut, parcă de la mine ar fi pornit a fi aceste gânduri". Așa trebuie să ajungem și noi, să ne îmbogățim cu gândurile sfinte din dumnezeieștile slujbe, din dumnezeiasca Scriptură și să le avem totdeauna la îndemână, ca mintea noastră, care e ca o moară și macină ce bagi pe moară, tot așa mintea noastră să primească numai gânduri bune și să aibă numai gânduri după voia lui Dumnezeu.

Sfântul Marcu ascetul spune că: "În inima iubitoare de osteneală nu au putere gândurile cele rele, ci gândurile cele rele se sting așa cum se stinge focul în apă". Spun părinții cei duhovnicești că: "Gândul cel rău la început este ca o furnică și dacă-l lași crește și se întărește și devine leu", de aceea gândurile cele potrivnice se numesc și furnică-leu. Furnică pentru că apare întâi ca o furnică care poate fi strivită între degete și dacă cresc și primesc putere prin patimi nu le mai poți înlătura nici cu multă osteneală.

Toate pornesc de la gând, și cele bune și cele rele își au începutul în gând. Ridicările și căderile se fac în gând. Cheia vieții duhovnicești este disciplina minții, iar metoda de disciplinare este rugăciunea de toată vremea.

Cum putem preveni împrăștierea gândurilor în timpul rugăciunii, când aceasta a devenit o obișnuință?

Împrăștierea la vremea rugăciunii se poate preveni numai prin silința de a fi neîmprăștiat și când nu-i rugăciune. În pateric se zice: "Călugărul care se roagă numai când se roagă, acela nicidecum nu se roagă".
Omul nu trebuie să aștepte rugăciunea ca să nu se-mprăștie, ar trebui să nu se împrăștie nici când nu-i rugăciune. Împrăștierea este o chestiune, care ține în general, de viața omului. Mintea omului este în așa fel făcută, încât să nu stea la un singur lucru, statornică numai la un singur lucru. În același timp poți să te gândești și la altceva, să ai și altă impresie decât cea principală și, în cazul acesta, important este să te concentrezi pe cuvintele pe care le spui și să nu te sperii dacă se întâmplă și altceva, (de exemplu, faptul că-ți vin gânduri care te împrăștie nu trebuie să te preocupe decât în înțelesul acesta, că să fii mai silitor pentru a se împuțina gândurile).

În Pateric se spune că la Avva Pimen s-a dus un frate și a zis: "Ce să fac, părinte, că-mi vin tot felul de gânduri rele în minte". Și Avva Pimen a răspuns: "Oprește vântul! (bătea vântul). Întinde brațele și pieptul și oprește vântul!". Și el a zis: "Nu pot să opresc vântul!" Și părintele a continuat: "Așa cum nu poți opri vântul, așa nu poți opri gândurile rele! Dar altceva poți să faci, și anume cu un gând bun să înlături gândul cel rău!" Deci, statornicirea în gânduri bune va duce la înlăturarea gândurilor celor rele. Temelia vieții spirituale este gândul, de aceea în viața religioasă esențialul este disciplina lăuntrică, disciplina de gând.

Este foarte important să știm că gândurile noastre le mai știe cineva: le știe Dumnezeu, le știe Domnul Hristos, care e Dumnezeu adevărat și om adevărat. Domnul Hristos are în vedere gândurile noastre.

Având în vedere faptul că prin mintea noastră trec tot felul de gânduri, și bune și rele, și frumoase și urâte, este important să fim cu luare-aminte la gânduri, să gândim frumos. De ce? Pentru că, dacă gândim frumos și numai frumos, atunci trăim frumos și numai frumos, și dacă gândim frumos și trăim frumos, suntem fericiți.

Criteriul ca să știi dacă un gând este bun sau este rău, este acesta: dacă poți arăta un gând, dacă îl poți scoate la iveală oriunde și oricând, poți să știi că este bun, iar dacă poți să-l spui numai la unii iar la alții nu-l poți spune, că te jenează, să știi că acela nu-i gând bun.

Suntem doar niște oameni păcătoși care de multe ori suntem biruiți, de multe ori suntem doborâți de un gând. Suntem mai slabi decât gândurile care vin în mintea noastră, așa suntem de păcătoși și așa suntem de slabi încât ne biruiesc niște gânduri.

Câte suflete sunt în lumea aceasta care sunt hărțuite de gânduri! Nu de realități, nu de gânduri din afară, ci de gândurile lor, de neânțelegerea lor, de neaducerea aminte de Dumnezeu.

Sunt unii oameni care exagerează lucrurile până în așa măsură, încât spun că în fiecare clipă omul păcătuiește. Nu-i adevărat. Chiar dacă ne vin în minte gânduri străine de rugăciune, pentru că mai ales la rugăciune se arată patimile pe care le purtăm în noi, asta nu înseamnă că gândurile străine de rugăciune sunt totdeauna gânduri pătimașe.

În Filocalie, în volumul I, la Evagrie Ponticul, se spune că gândurile sunt de trei feluri. gânduri îngerești, gânduri omenești și gânduri drăcești. Drăcești sunt gândurile unite cu patimile, adică acele gânduri care izvorăsc din patimi și care ne arată pătimitori. Gândurile omenești sunt gânduri care nu sunt nici bune, nici rele, ci sunt de mijloc, pentru că la apă te poți gândi și cu sete, și fără sete, la aur te poți gândi și cu lăcomie, și fără lăcomie. Cine se gândește cu gânduri îndiferente are gânduri lumești, iar cine se gândește la lucrurile bune cu legătură între ele și Dumnezeu, acela are gânduri îngerești, adică se gândește la aur, de pildă, și-L slăvește pe Dumnezeu pentru metalul acesta prețios, se gândește la frumuseți din viața aceasta și-L slăvește pe Dumnezeu pentru frumoasele lucruri pe care le-a făcut El. În acest caz, omul are gânduri îngerești. Și prin gândurile obișnuite se ridică la gânduri îngerești, și prin gândurile îngerești se apropie de Dumnezeu.

Să fim cu grijă la gândurile noastre, la intențiile noastre, la pornirile noastre, și cu ajutorul lui Dumnezeu putem să ne facem rânduială în suflet; iar dacă nu suntem cu luare aminte la cele mici ajungem la cele mari, cum zice Sfântul Marcu Ascetul, pentru că diavolul nu disprețuiește nici păcatele mici, fiindcă altfel nu poate duce la cele mari.

Cuviosul Dorotei are o comparație: că poți să smulgi din rădăcină un copac când este mic, când este ca o iarbă, dar când se întărește și-și face rădăcini, nu îl mai poți smulge și chiar nu-l mai poți smulge nici tu, nici alții. Așa încât trebuie să fim cu grijă la începuturi.

E foarte, foarte important să ne păzim mintea, numai că pentru a ne păzi mintea trebuie să ne păzim viața întreagă, să ne păzim mai ales simțurile prin care intră în minte cele din exterior mai ales prin vedere și prin auz; și cine își păzește simțurile are tot mai puține gânduri neconforme cu voia lui Dumnezeu și, cu vremea, acestea se și sting după cuvântul din Pateric care zice: "De morți nu te teme, dar fugi de cei vii!" De cei vii să fugi, adică să nu te temi de gândurile pe care le porți în minte și care cu vremea se nimicesc, dar trebuie să fugi de ceea ce influențează interiorul chiar dacă nu simțurile sunt vinovate pentru ceea ce purtăm în minte, ci ele sunt simple căi de ajungere în minte a celor dinafară, iar mintea este cea care prelucrează gândurile, iar dacă mintea este pătimașă, supusă patimilor, toate le vede în raport cu patimile pe care le poartă omul în sine.

Sfântul Marcu Ascetul spune că: "Nu se înfiripă nor fără adiere de vânt și nu se naște patimă fără de gând". Deci întâi și întâi de toate, și acesta este principiul filocalic, toate ale omului pornesc de la gândurile omului. De aceea trebuie să-ți faci rânduială în minte ca să poți face rânduială în viață. Cine nu-i atent la gânduri nu poate nădăjdui într-o viață neîntinată.

Tot Sfântul Marcu Ascetul spune că: "Așa cum focul nu rămâne în apă, tot așa nici gândul cel rău în inima iubitoare de osteneală". Deci dacă ai o obsesie de răutate, un gând rău în minte care te asuprește, care se învârte mereu în minte, înseamnă că n-ai inimă iubitoare de osteneală, că n-ai ceva în suflet care să nimicească gândul cel rău, obsesia respectivă.

Mai zilele trecute, nu știu la ce slujbă eram în biserică, am constata că am trei gânduri de-odată. Și gândul la ce se zice, și la Doamne Iisuse Hristoase, și nu știu ce mi-o venit în același timp în minte. Și-am zis: Domnule, uite, vezi, așa-i mintea. Mintea-i făcută să nu stea la un singur gând. De ce? Pentru că numai așa poate fi lucrătoare în viața de toate zilele.

La mine vin de multe ori oamenii și-mi spun că nu le stă mintea la rugăciune, nu le stă mintea la slujbă. Și-mi dau seama că-i așa, că nici a mea nu stă. Și-atuncea zic: dragă, ăsta nu-i păcat, asta e o neputință.

Nu sunt cugetele omului cum sunt cugetele Domnului.

Back to Top

Iadul

Iadul are loc acolo unde omul este lipsit de Dumnezeu, unde nu simte prezența lui Dumnezeu, dar unde se simte prezența lui Dumnezeu nu mai poate fi iad.

Iadul l-au creat cei care au fost vrednici de iad, mai întâi îngerii căzuți și după aceea oamenii care sunt vrednici de iad și care ajung într-o stare de iad, aceia sunt în iad, dar nu ajung undeva s-au creat niște condiții de iad. Condițiile de iad le crează omul și în lumea aceasta, când face rele, când e făcător de răutate, aduce în jurul lui o atmosferă neplăcută, este o atmosferă de iad, dar iadul nu există de la sine ca o realitate în care intri. Ai făcut un rău și intri acolo ca și cum ai intra în închisoare, ci iadul este iadul tău, iadul în care ajungi, din care nu mai poți ieși, zbuciunul lăuntric de pe urma păcatelor, neliniștea sufletească, toate acestea sunt stări de iad cu care începe iadul aici pe pământ, așa cum începe de altfel și raiul pentru cei credincioși aici pe pământ și se continuă și dincolo de lumea aceasta.

Noi nu considerăm o spațialitate oarecare a iadului. Și până la urmă adevărul este că iadul e acolo unde e omul căzut.

 

Copyright © 2002-2003, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.