Back

XXXII

Heruvicul

Element caracteristic al Intrarii Mari, cu mare impact asupra credinciosilor, Heruvicul este cântarea lenta si mareata intonata la strana în care melodia si cuvintele se unesc pentru a ne pregati duhovniceste sa-L primim pe Hristos, Împaratul tuturor, Care se jertfeste pentru noi. Denumirea de Heruvic sau Imn heruvimic vine de la afirmatia acestei cântari ca noi, cei care participam la Sfânta Liturghie, îi închipuim tainic pe heruvimii care intoneaza cântarea întreit sfânta "facatoarei de viata Treimi". Prin extensie tot denumirea de Heruvic se foloseste si pentru imnele speciale care se cânta în timpul Intrarii Mari în Joia si Sâmbata Mare si anume "Cinei Tale celei de Taina" si respectiv "Sa taca tot trupul". Conceput initial sa fie cântat continuu, heruvicul este întrerupt, din secolul al XII-lea de pomenirile rostite de preot cu voce tare, pastrându-si însa unitatea.

Heruvicul a fost introdus în anul 574

Heruvicul nu a fost prezent de la început în rânduiala Sfintei Liturghii ci a fost introdus doar în a doua jumatate a secolului al VI-lea. În primele secole, ritualul Intrarii Mari fiind foarte simplu, darurile erau aduse de catre diaconi în tacere, în timp ce credinciosii îsi dadeau sarutul pacii. Spre sfârsitul secolului al IV-lea, desi aducerea darurilor capata o solemnitate deosebita fiind interpretata ca purtarea lui Hristos spre patima si mormânt, ea se savârseste în continuare în tacere. Aceasta tacere, considera Teodor de Mopsuestia, este impusa de reculegerea si teama cu care trebuie sa participam la acest moment (1).
Istoricul Cedrenus, în lucrarea sa Historianum compendium (secolul XI) ne informeaza ca Imnul heruvimic a fost introdus în timpul împaratului bizantin Iustin II (565-578) în anul 574, patriarh fiind Ioan III Scolasticul (565-577). Tot atunci s-a hotarât ca în Joia Mare sa se cânte imnul "Cinei Tale celei de Taina".
Profesorul Robert Taft a lansat ipoteza ca înainte de introducerea heruvicului se cântau antifonic (2), cu refrenul Aliluia, versetele 7-10 ale Psalmului 23: "Ridicati, capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Împaratul slavei. Cine este acesta Împaratul slavei? Domnul Cel tare si puternic, Domnul Cel tare în razboi. Ridicati, capetenii, portile voastre si va ridicati portile cele vesnice si va intra Împaratul slavei. Cine este acesta Împaratul slavei? Domnul puterilor, Acesta este Împaratul slavei". În anul 574, sustine el, Heruvicul propriu-zis s-a adaugat refrenului Aliluia. În perioada urmatoare, pâna în secolul al X-lea, s-a renuntat la versetele din psalmi ramânând doar Imnul heruvimic si Aliluia (3).
Cântarea "Sa taca tot trupul" este preluata din rânduiala Liturghiei Sfântului Iacob, înlocuind din secolele XI-XII, Heruvicul obisnuit la Liturghia Sfântului Vasile cel Mare din Sâmbata Mare.

Adverbul "acum" exprima imperativul lepadarii imediate a grijii lumesti

Textul românesc al Heruvicului este o traducere a variantei slave a acestuia:
"Noi care pe heruvimi cu taina închipuim si facatoarei de viata Treimi întreit sfânta cântare aducem, toata grija cea lumeasca acum sa o lepadam... ca pe Împaratul tuturor sa-L primim, pe Cel, de cetele îngeresti, nevazut înconjurat. Aliluia. Aliluia. Aliluia."
Diferenta fata de textul grecesc actual consta în prezenta adverbului "acum" si în folosirea expresiei "aducem" (cântarea întreit sfânta) în loc de "cântam".
Manuscrisele vechi ale Sfintei Liturghii nu cuprind de obicei textele cântarilor ci doar ale rugaciunilor de aceea este greu de reconstituit textul originar al Heruvicului. Totusi analiza manuscriselor care cuprind aceasta cântare ne indica prezenta adverbului "acum" în textul grecesc pâna prin secolul al XVI-lea. Asadar varianta slava pastreaza forma veche a imnului. Reintroducerea acestui adverb în ultima editie a Liturghierului românesc (2000) este salutara deoarece el întareste mesajul Heruvicului exprimând imperativul lepadarii imediate, "acum", a grijii lumesti pentru a putea aduce cântarea întreit sfânta si a-L primi pe Împaratul tuturor.
Varianta slava "aducem" (cântarea întreit sfânta) vine probabil din confuzia lui προσάγοντες (aducem) cu προσάδοντες (cântam) întâlnit în toate manuscrisele grecesti. Totusi nu este gresit a spune ca "aducem" cântarea întreit sfânta având în vedere faptul ca si în alte contexte se vorbeste despre aducerea unei cântari (de exemplu în rugaciunea trisaghionului).

Heruvicul ne descopera slava si puterea Împaratiei cerurilor care ni s-a deschis în Hristos

Tema centrala a Heruvicului este legata de semnificatia Intrarii Mari. Prin aducerea darurilor la altar Biserica se aduce pe sine însasi facându-se partasa jertfei lui Hristos pentru ca ea este Trupul Lui. Dar Hristos însusi este "Cel ce aduce si Cel ce Se aduce, Cel ce primeste si Cel ce Se împarte".
Asadar Intrarea Mare este o expresie simbolica a asumarii jertfei de catre Hristos si a participarii noastre la aceasta jertfa perceputa ca o intrare triumfala a Împaratului tuturor înconjurat de puterile îngeresti. "Împaratul tuturor se jertfeste aratându-ne adevarata stapânire pe care o câstiga prin aceasta peste suflete ca Cel mai adevarat Împarat. Este paradoxul Împaratului care se jertfeste aratând marea putere a lui Dumnezeu care ridica lumea din haos prin iubire si în vederea unei iubiri vesnice si fericite în Împaratia Sfintei Treimi"(4). Dumnezeu, sculându-L pe Hristos din morti si asezându-L de-a dreapta Sa în ceruri "toate le-a supus sub picioarele Lui, si, mai presus de toate, L-a dat pe El cap Bisericii" (Efeseni 1, 20-22). Heruvicul ne descopera slava si puterea Împaratiei cerurilor care ni s-a deschis în Hristos noua, membrilor Bisericii, unindu-ne cu puterile îngeresti în slavirea Treimii,.

Heruvicul este o introducere la Liturghia credinciosilor pregatindu-ne pentru împartasirea cu Hristos

În evlavia populara Heruvicul este perceput de regula ca referindu-se strict la Intrarea Mare întelegând ca urmare prin primirea "Împaratului tuturor" întâmpinarea procesiunii Intrarii Mari. Astfel uneori se ajunge la exagerari nemaifacându-se diferenta între darurile consacrate si cele neconsacrate. Dupa cum observa Nicolae Cabasila, unii se închina darurilor purtate la Vohodul Mare socotindu-le drept Trup si Sânge al Lui Hristos (5). Probabil din acelasi motiv unii credinciosi doresc sa fie atinsi pe cap cu Sfântul Potir.
Dar Heruvicul nu se refera doar la Intrarea Mare. Analiza textului sau scoate în evidenta faptul ca acesta este o introducere la întreaga actiune liturgica ce urmeaza, de la anafora la împartasire. Aceasta interpretare a imnului heruvic este confirmata de patriarhul Eutihie al Constantinopolului care (în sec. VI) protesteaza împotriva celor care credeau ca psalmul cântat atunci în timpul Intrarii mari se refera strict la acea procesiune (6). Teodor de Andida interpreteaza în acelasi sens : "Imnul heruvic, care se cânta, îndeamna pe toti sa fie mai cu luare aminte de acum si pâna la sfârsitul Liturghiei, lasând toata grija de aici, ca sa primeasca pe Marele Împarat, prin împartasire"(7). Aceasta interpretare a fost preluata în Comentariul lui Sofronie al Ierusalimului si interpolata în cel al Sfântului Gherman al Constantinopolului.
Termenul grecesc folosit pentru primirea lui Hristos este νποδέχομαι, care înseamna a primi în comuniune, a se împartasi, la forma de participiu viitor (νποδέξομενοι). Acest termen este folosit în mod curent pentru împartasirea cu Trupul si Sângele Domnului iar forma de participiu viitor ne arata ca se refera la înpartasirea care va urma în cadrul Liturghiei.
Privind Heruvicul nu ca pe o parte izolata a Liturghiei ci în legatura cu ceea ce va urma, ca o pregatire pentru anafora si Împartasire întelegem ca cântarea întreit sfânta pe care o aducem închipuindu-i tainic pe heruvimi este imnul îngeresc "Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot..." pe care îl vom cânta în timpul anaforalei. Iar îndemnul de a lepada toata grija lumeasca este o anticipare a exclamatiei "Sus sa avem inimile!" de dinainte de anafora.
Asadar Imnul heruvimic îi învata pe credinciosi ca ei, care vor cânta cântarea întreit sfânta a heruvimilor (Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot… din timpul anaforalei) trebuie sa lase toata grija cea lumeasca (sus sa avem inimile) ca sa-L primeasca pe Hristos prin împartasire.
Aceiasi invatatura este exprimata si de cele doua heruvice speciale din Sâmbata si Joia Mare:
Sa taca tot trupul omenesc si sa stea cu frica si cu cutremur si nimic pamântesc întru sine sa nu gândeasca (cu alte cuvinte sa lepadam toata grija lumeasca, sus sa avem inimile); ca Împaratul împaratilor si Domnul domnilor merge sa se junghie si sa se dea spre mâncare credinciosilor (împartasirea). Si merg înaintea Lui cetele îngeresti, cu toata capetenia si puterea, heruvimii cei cu ochi multi si serafimii cei cu câte sase aripi, fetele acoperindu-si si cântând cântarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia.
Heruvicul din Joia Mare exprima faptul ca întreaga Liturghie a credinciosilor este o actualizare a Cinei celei de Taina. Astfel si acest heruvic este o pregatire pentru restul slujbei:
Cinei Tale celei de Taina, Fiul lui Dumnezeu, astazi partas ma primeste, ca nu voi spune vrajmasilor Tai Taina Ta, nici sarutare îti voi da ca Iuda, ci ca tâlharul marturisindu-ma strig Tie: Pomeneste-ma, Doamne, întru Împaratia Ta.

În concluzie putem spune ca Heruvicul este o pregatire pentru întreaga Liturghie a credinciosilor atragându-ne atentia asupra privilegiului înfricosator de a participa la aceasta alaturi de puterile îngeresti si închipuind tainic pe heruvimi. Scopul acestei participari este primirea lui Hristos, Împaratul tuturor, prin împartasire. Pentru a ne face vrednici de aceasta este nevoie sa lepadam toata grija cea lumeasca.

Note:
1. Omilia 15, 24 la Robert Taft, Great Entrance. A history of the Transfer of Gifts and other Preanaforal Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, second edition, Roma, 1978, p. 36
2. Cântarea antifonica consta în cântarea alternativa a versetelor din psalm si a refrenului
3. Robert Taft, Great Entrance. A history of the Transfer of Gifts and other Preanaforal Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, second edition, Roma, 1978, p. 68-118

4. Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxa, Craiova, 1986, p. 230
5. Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeiestii Liturghii, XXIV,Bucuresti, 1989, p. 64
6. Epistola catre papa Vigiliu despre Pasti si Sf. Euharistie, 8 (P.G.) t LXXXVI, col. 2400-2410), la E. Braniste, Liturgica speciala, p. 305.
7. Comentariul liturgic al lui Teodor, episcop de Andida, XVIII, trad. de Pr. Nic. Petrescu în BOR, nr. 3-4/1971, p.310

Back to top

XXXIII

Procesiunea cu Cinstitele Daruri

Ritualul central al Intrarii Mari îl constituie procesiunea cu darurile de pâine si vin care începe de la Proscomidiar, continua prin biserica si se încheie cu asezarea darurilor pe Sfânta Masa. Acest ritual da sensul întregii parti a Liturghiei cunoscuta sub denumirea de Intrarea Mare ca actualizare a luarii pâinii si vinului de catre Mântuitorul Hristos la Cina cea de Taina.

Cadirea simbolizeaza jertfa bine primita de Dumnezeu

Un rol important în procesiunea cu Cinstitele Daruri îl are cadirea. Astfel aducerea darurilor este pregatita de tamâierea altarului, iconostasului si a credinciosilor. Cadelnita este purtata în procesiune iar darurile sunt cadite dupa asezarea lor pe Sfânta Masa.
Credinciosul ortodox de azi, familiarizat cu folosirea din plin a tamâiei în slujba ar putea fi surprins sa afle ca mult timp tamâia nu a fost acceptata în cultul crestin fiind asociata cu jertfele pagâne, idolesti (1). Doar din secolul al IV-lea, când nu mai era pericolul confuziei cu jertfele pagâne, tamâia este introdusa în cult ajungând curând un element important al slujirii crestine.
Transformarea prin arderea tamâiei a materiei brute în buna-mireasma ce se înalta la cer este un simbol al jertfei bine-primite de Dumnezeu la care suntem chemati fiecare. Dar noi stim ca singura jertfa placuta lui Dumnezeu este cea a lui Hristos Care S-a dat pe Sine Însusi pentru viata lumii si ne-a adunat pe toti în jertfa Sa. De aceea numai în Hristos si în puterea Duhului Sfânt pe care El ni L-a daruit putem ca "
pe noi însine si unii pe altii si toata viata noastra" sa i-o aducem lui Dumnezeu jertfa "întru miros de buna mireasma duhovniceasca". Intrarea Mare exprima tocmai actul nostru jertfelnic de a-i oferi lui Dumnezeu ofranda vietii noastre ca participare la jertfa lui Hristos. De aceea cadirea pregateste si însoteste acest ritual întarindu-i simbolismul.
Initial se tamâiau doar Cinstitele Daruri înainte de ridicarea lor de la Proscomidiar si dupa asezarea lor pe Sfânta Masa, cadelnita fiind purtata în procesiune. În urma Proscomidiei Cinstitele Daruri sunt chipuri (antitypa) ale Trupului si Sângelui Domnului iar pe Sfântul Disc este asezata simbolic întreaga Biserica în jurul lui Hristos în stare de jertfa. Tamâierea lor arata si cinstirea pe care le-o acordam dar sensul principal ramâne cel de jertfa bine primita de Dumnezeu. De aceea ulterior s-a adaugat cadirea altarului, a iconostasului si a credinciosilor. În vechime cadirea o facea diaconul, rânduiala pastrata de rusi pâna astazi. La noi, ca de altfel si la greci, s-a luat obiceiul ca sa cadeasca protosul.
Dincolo de semnificatia sa simbolica, buna mireasma a tamâiei, împletindu-se cu cântarea lina a Heruvicului, cu lumina calda a candelelor si a lumânarilor se adauga frumusetii lumii transfigurate de har revelata de arhitectura locasului, de icoane si fresce, antrenând participarea noastra totala, nu numai cu mintea ci si cu inima si cu toate simturile trupesti la taina jertfei, lepadând toata grija lumeasca pentru a-L primi pe Împaratul tuturor.

Spalarea mâinilor arata curatia ceruta celor ce slujesc

Atunci când slujeste episcopul, dupa cadire, ca o pregatire pentru aducerea sfintei jertfe, acesta îsi spala mâinile, semn al curatiei ceruta celor ce slujesc la altar. Pâna în secolul al XII-lea îsi spalau mâinile atât episcopul cât si preotii, dar numai dupa asezarea darurilor pe Sfânta Masa. Din secolele XII-XIII spalarea pe mâini a preotilor se muta înainte de Proscomidie, în cadrul intrarii Mari spalându-se numai episcopul sau preotul protos în cazul în care nu slujea episcopul. Din secolul al XVI-lea numai episcopul se mai spala în acest moment al slujbei.

La procesiune mult timp au participat numai diaconii

Liturghia fiind Taina Bisericii si Taina lui Hristos, Taina împlinirii Bisericii ca Trup al lui Hristos, ne descopera chipul Bisericii pe care aceasta este chemata sa-l realizeze în viata sa. De aceea slujirea liturgica trebuie sa exprime locul si functia fiecarui madular în Biserica. În acest sens procesiunea cu darurile de pâine si vin a fost înteleasa la început ca tinând de specificul slujirii diaconilor (2).
Din cartea Faptele Apostolilor (6,1-6) aflam ca instituirea diaconilor în Biserica s-a facut în vederea slujirii la mese. Aceasta slujire culmineaza în slujirea la Masa Domnului, adica la Sfânta Liturghie. Astfel diaconii, slujitori prin excelenta, sunt cei care se ocupa în mod normal de partea materiala, de asigurarea celor necesare slujbei si a conditiilor pentru buna desfasurare a acesteia, ajutând protosul. Pe de alta parte episcopul si preotii sunt cei ce se roaga în numele poporului lui Dumnezeu. Aceste realitati erau întelese si traite deplin în Biserica primara. Ca urmare diaconii erau cei care primeau darurile de pâine si vin ale credinciosilor, le pregateau si le aduceau la altar iar episcopul sau preotul le binecuvânta. Intrarea Mare este astfel unul din momentele Liturghiei în care distinctia slujirilor se manifesta cu putere, procesiunea cu Cinstitele Daruri fiind înteleasa pâna în secolul al XII-lea ca tinând doar de slujirea diaconilor. Ulterior si preotii au început sa participe la procesiune dar, pâna astazi, numai protosul aseaza pe Sfânta Masa Cinstitele Daruri.

Ritualul procesiunii s-a cristalizat la Constantinopol

Cultul ortodox s-a cristalizat la Constantinopol, în special în Marea Biserica Sfânta Sofia, dupa secolul al XI-lea generalizându-se în întreaga lume ortodoxa. O privire istorica asupra evolutiei cultului în Bizant ne va ajuta sa întelegem mai bine rânduiala de astazi.
Cercetarile arheologice au scos în evidenta faptul ca bisericile din Constantinopol aveau o încapere distincta, situata de regula lânga intrare, numita skevofilachion (3). Aici diaconii primeau darurile credinciosilor si le pregateau pentru jertfa. Episcopul sau preotul protos venind la Liturghie intra si îsi îmbraca vesmintele în aceasta încapere dupa care rostea asupra darurilor rugaciunea punerii înainte de la Proscomidie si mergea în biserica. Dupa plecarea catehumenilor diaconii aduceau la altar darurile ce erau primite de protos si puse pe Sfânta Masa (4).
Procesiunea cu Cinstitele Daruri a fost privita la început ca un act strict utilitar savârsit de diaconi în timp ce preotii slujeau la altar. Dar treptat acest act s-a încarcat cu o tot mai mare solemnitate. Daca initial era savârsita în tacere, de la jumatatea secolului al VI-lea procesiunea este însotita de cântarea Heruvicului.
În secolul al XII-lea la Marea Biserica Sfânta Sofia procesiunea era înca savârsita numai de catre diaconi. Ei paraseau altarul imediat dupa ectenia catehumenilor si se deplasau la skevofilachion de unde aduceau în procesiune mai multe Sfinte Discuri si Potire cu Cinstitele Daruri (datorita numarului mare de credinciosi) cântând ei însisi Heruvicul. Episcopul si preotii îi asteptau în altar, primeau darurile si le asezau pe Sfânta Masa în forma de cruce. Apoi le acopereau cu Sfântul Aer, purtat si el în procesiune, care avea niste dimensiuni impresionante: 1,5 m / 2,5 m.
În bisericile mici, cu putini slujitori, în lipsa diaconului, preotul era nevoit sa ia el însusi parte la procesiune înca din perioada anterioara. Dar din secolele XII-XIII, odata cu solemnizarea tot mai accentuata a ritualului Intrarii Mari s-a ajuns ca preotii sa participe la procesiune chiar si când nu era o nevoie practica pentru aceasta.
Generalizarea participarii preotilor la procesiune a dus la aparitia pomenirilor în timpul acesteia, la început cu voce joasa, ca raspuns la cererea credinciosilor, pentru ca în cele din urma sa se întrerupa cântarea Heruvicului pentru a fi pomeniti cu voce tare, mai întâi demnitarii prezenti, iar mai apoi si alte categorii de clerici si credinciosi.
O schimbare importanta în ritualul Intrarii Mari s-a produs catre secolul al XIV-lea odata cu mutarea locului savârsirii Proscomidiei în latura de nord a altarului. Procesiunea cu Cinstitele Daruri îsi pierde astfel caracterul practic, procesiunea plecând de acolo unde trebuie sa ajunga, adica din altar. Dar ea îsi pastreaza si chiar îsi accentueaza caracterul simbolic capatând o solemnitate tot mai mare.

Procesiunea de la Liturghia arhiereasca se apropie mai mult de practica veche

Diataxa (rânduiala) liturgica a Patriarhului Filotei(secolul al XIV-lea) a consacrat practica de azi în care se face distinctie între Liturghia arhiereasca si cea savârsita de preot.
Liturghia arhiereasca se apropie mai mult de practica veche prin faptul ca episcopul nu ia parte la procesiune. Dupa ce se spala pe mâini, el se închina în fata Sfintei Mese, îsi cere iertare de la clericii împreuna-slujitori si de la credinciosi si îi binecuvinteaza, apoi merge la Proscomidiar si da Sfântul Disc arhidiaconului iar Sfântul Potir preotului protos. Acestia pleaca în procesiune prin mijlocul bisericii fiind precedati de purtatori de lumânari si de diaconi care cadesc si urmati de restul preotilor. Din fata usilor împaratesti episcopul primeste Cinstitele Daruri si le aseaza pe Sfânta Masa.
Când nu slujeste episcopul toti slujitorii iau parte la procesiune. Daca este diacon el primeste Sfântul Disc de la protos care ia Sfântul Potir. Daca diaconul lipseste protosul ia atât Sfântul Potir cât si Sfântul Disc. Apoi se pleaca în procesiune, mergând înainte cei ce poarta lumânari si cadelnita.
În ceea ce priveste traseul urmat de procesiune în practica diverselor Biserici Ortodoxe locale se întâlnesc diferente semnificative. Astfel în Biserica Ortodoxa Greaca, iesind din altar, procesiunea înconjura naosul prin nord pentru a-l traversa apoi si a intra prin Usile Împaratesti din nou în altar, refacându-se într-o anumita masura traseul urmat în vechime când se pleca din skevofilachion. În practica ruseasca procesiunea este redusa la minim rezumându-se la trecerea pe solee, prin fata iconostasului. Noi ne aflam oarecum la mijloc prin faptul ca procesiunea trece prin naos existând însa tendinta, mai ales atunci când biserica este aglomerata, de a copia practica ruseasca si a nu depasi soleea.

Procesiunea exprima înaltarea Bisericii la Dumnezeu

Procesiunea din cadrul Intrarii Mari, prin purtarea solemna la altar a darurilor de pâine si vin care ne reprezinta pe noi - Biserica, ne duce înaintea lui Dumnezeu. Ea exprima înaintarea Bisericii si înaltarea ei catre Dumnezeu, mersul Bisericii catre locul ce-i este gatit, adica catre Scaunul lui Dumnezeu unde ne înalta Hristos (5). În mod deosebit la Liturghia arhiereasca acest lucru este aratat prin primirea darurilor de catre episcop - chipul lui Hristos si asezarea lor pe Sfânta Masa - simbol al Împaratiei lui Dumnezeu. Jertfa noastra, jertfa Bisericii, este jertfa lui Hristos Care ne înalta în Împaratia Sa.

Note:
1. Gregory Dix, The Shape of the Liturgy, London, 1945, p 427
2. Alexandre Schmemann, Euharistia. Taina Împaratiei, Ed. Anastasia, Bucuresti, p. 124
3. cf. T.F. Mathews, The Early Churches of Constantinople: Architecture and Liturgy, London, 1971
4. Robert Taft, Great Entrance. A history of the Transfer of Gifts and other Preanaforal Rites of the Liturgy of St. John Chrysostom, second edition, Roma, 1978, p. 178-216
5. A. Coniaris, Introducere în credinta si viata Bisericii Ortodoxe, Bucuresti, 2001, p.55

Back

Copyright © 2002-2003, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.