Binecuvântarile

E un lucru extraordinar sã stii cã ultimul lucru pe care L-a fãcut Domnul Hristos aici pe pãmânt pentru oameni, pentru ucenicii sãi, a fost cã i-a binecuvântat si S-a înãltat binecuvântându-i. Absolut toate binecuvântãrile Bisericii, câte sunt în lumea aceasta, câte sunt la Sfânta Liturghie si la celelalte sfinte slujbe, toate sunt o prelungire a binecuvântarii de la Înaltãrea Domnului Hristos. Binecuvântarea lui Dumnezeu este peste toti cei vrednici de binecuvântare. Pe cine binecuvânteazã Dumnezeu? Ar trebui sã stim cu totii pe cine. Se spune în rugãciunea Amvonului: "Cel ce binecuvânteazã pe cei ce Te binecuvânteazã , Doamne, si sfintesti pe cei ce nãdãjduiesc în Tine". Deci cei ce aduc binecuvântare lui Dumnezeu se învrednicesc de binecuvântarea lui Dumnezeu. La mãnãstire la noi, la Sâmbãta, la Mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbata de Sus, în 1971 au venit doi crestini din Germania. Cu prilejul acesta a venit vorba despre o institutie bisericeascã de ajutorare a epilepticilor, o institutie mare, care se numeste Betel. Betel înseamnã"casa lui Dumnezeu". E un cuvânt evreiesc pe care ei l-au luat ca denumire a casei de ajutorare de la Bielefeld. Si a venit vorba atunci, în 1971, când au fost cei doi din Germania, doi intelectuali, a venit vorba despre faptul cã un pãrinte de la noi, Pãrintele Serafim Popescu, Dumnezeu sã-l odihneascã, a lucrat prin 1943-1944 nu stiu precis când anume, dar în vremea cît a fost în Germania, a lucrat trei luni de zile în institutia aceasta Betel, la ajutorarea bolnavilor, la ocrotirea bolnavilor. Si venind vorba despre asta, cei din Germania ne-au spus cã la intrare la Betel a scris asa: "Pace celor ce vin, bucurie celor ce rãmân, binecuvântare celor ce pleacã". Nouã ne-au plãcut tare mult cuvintele acestea si atunci ei au scris în Cartea de Onoare a mãnãstirii noastre:"Pace celor ce vin, bucurie celor ce ramân, binecuvântare celor ce pleacã, doresc doi crestini din Germania tuturor celor ce-n urma lor vor vizita aceasta mãnãstire! Sã stiti cã cuvintele acestea le plac tuturor celor ce stiu de cuvintele acestea: pace, bucurie, binecuvântare. E ceea ce ne dã Dumnezeu la sfintele slujbe ale Bisericii noastre, la Sfânta Liturghie, binecuvântarea din care izvorãste pacea, pentru cã se spune "Pace tuturor", si din care izvorãste si bucuria pentru cei ce împlinesc poruncile lui Dumnezeu. Sã stiti cã Domnul Hristos vrea sã ne binecuvânteze, dar nu ne poate binecuvânta decât dacã suntem acolo unde sunt binecuvântãrile.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.