Viata în duh filocalic

~ antologie filocalicã ~

Editatã de Mãnãstirea Pissiota
Bucuresti, 1999


Grafica de Cosmina Barta~ Cuvânt înainte ~

Arhim. Sofian Boghiu

"Din experienta vietii mele nelipsitã de suferinte am înteles, cunoscut si trãit efectiv adevãrul cã Dumnezeu este prezent permanent în viata noastrã si cã ne asistã necontenit prin Pronia dragostei Lui nemãrginite, cãci "Dumnezeu este ascuns - cum zic Bãtrânii Patericului si Pãrintii Filocaliei - în poruncile Sale". De aceea, nu se cuvine sã stãm nepãsãtori si nesimtitori în fata lui Dumnezeu spre a nu ajunge într-o sãrãcie si pustiire lãuntricã desãvârsitã, riscând astfel a ne gãsi sfârsitul în aceastã stare cumplitã definitã de Sfântul Ioan al Scãrii ca "moarte înainte de moarte".
Patericul si Filocalia, aceste cãrti de sãnãtate duhovniceascã, adevãrate tratate medicale de anatomie, fiziologie, patologie, terapeuticã si profilaxie sufleteascã, ne îndrumã cu adâncã întelepciune cum sã ne curãtim, luminãm si cum sã ne mântuim si sã ne desãvârsim sufletul nostru. Îndeosebi în aceste preafolositoare scrieri regãsim si redescoperim în ipostaza lor practicã toate nevointele crestinului si ale cãlugãrului, pe drumul anevoios al dobândirii dumnezeiestilor virtuti si al dezrãdãcinãrii pierzãtoarelor patimi.
Îndemnul meu ca duhovnic cãtre totii fiii, fiicele si cititorii acestei cãrti este de a se osteni a nu rãmâne în stãrile pãcãtoase; sã se roage pentru înnoirea mintii; sã fugã de risipire; sã dobândeascã smerita cugetare; sã pretuiascã timpul; sã se fereascã de vorbirea desartã; sã se sileascã spre lacrimi si plâns; sã se roage neîncetat cu luare aminte; sã aibã dragoste si sã-si înfrumuseteze sufletul cu har, virtuti si fapte bune, într-un cuvânt, o viatã de un autentic duh filocalic.
Binecuvântãm cu pãrinteascã dragoste aparitia lucrãrii "Viata in duh filocalic", alcãtuitã de pãrintele Ignatie Monahul si dorim din toatã inima ca ceea ce contine acest volum sã fie spre rodire si de folos întru mântuire, asa încât spiritualitatea filocalicã si patericalã sã fie valorificate în trãirea fiecãruia dintre noi."

"Asteptat-a sufletul meu Cuvântul Tau Doamne"


Meniu:
Istoric
vContactv
Bibloteca: Cuvântul credintei vVeniti de luati bucurie-Pãrintele Teofil PãrãianuvExplicarea Sfintei Liturghii- Pãrintele Florin BotezanvLiturghie si Euharistie-Pãrintele Florin BotezanvTelevizorul-Tentatia vremurilor noastre- Pãrintele Florin BotezanvCuvinte alese-Sfântul Ioan Gurã de Aur vViata în duh filocalic-Antologie filocalicã- Alcãtuire de Ignatie MonahulvRugãciuni: v Linksv Guestbook.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.

Multumim tuturor celor care ne-au ajutat la crearea acestui site, Domnul sa-i pomeneascã în Împãrãtia Sa!