Back

XXXL

Crezul (I)

Sarutul pacii, actul care exprima unirea noastra în iubire prin îmbracarea în iubirea lui Hristos, este, în acelasi timp, o marturisire de credinta în Sfânta Treime si o premisa a marturisirii unitatii de credinta prin rostirea Crezului. Numai uniti în iubire si marturisind aceeasi credinta revelata ne aratam a fi cu adevarat Biserica lui Hristos si putem aduce Sfânta Jertfa.

Credinta este atât un dar al lui Dumnezeu cât si un raspuns al omului

Credinta este întâlnirea omului cu Dumnezeu si cunoasterea Lui. Ea se naste în suflet prin primirea cuvântului lui Dumnezeu: "credinta este din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Hristos" (Rom 10, 17). Sfânta Scriptura ne învata ca credinta este o lucrare a harului dumnezeiesc vindecator si mântuitor în om: "Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga-rabdarea, bunatatea, facerea de bine, credinta, blândetea, înfrânarea, curatia" (Gal. 5, 22). Credinta este mântuitoare: "prin credinta se va îndrepta omul" (Rom 3,28) caci "dreptul din credinta va fi viu!" (Avacum 2, 4). Omul trebuie sa se deschida acestei lucrari a harului prin împlinirea poruncilor adica credinta sa fie "lucratoare prin iubire" (Gal. 5, 6). Astfel ajungem ca "Hristos sa Se salasluiasca, prin credinta, în inimile noastre, înradacinati si întemeiati fiind în iubire" (Efes 3, 17).
Sfintii Parinti fac distinctie între credinta din auzire care ne aduce la Hristos si credinta care constituie însasi viata Bisericii si a membrilor ei despre care Sfântul Pavel spune ca face ca Hristos sa se salasluiasca în inimile noastre. Sfântul Maxim Marturisitorul o numeste pe prima credinta simpla sau din cele auzite iar pe cea de a doua credinta desavârsita sau din cele vazute, unitatea si partasia omului cu Dumnezeu.(1) De la credinta simpla la cea desavârsita se ajunge prin primirea harului în Sfintele Taine ale Bisericii (în special Botezul, Mirungerea si Euharistia) si prin angajarea într-un efort ascetic care urmareste curatirea de patimi si dobândirea virtutilor potrivit poruncilor dumnezeiesti.(2) Credinciosul intra astfel, în Biserica, într-o relatie personala, în permanenta crestere, cu Persoanele Sfintei Treimi care revarsa darul duhovnicesc, inclusiv pe cel al credintei. (3)
Credinta este asadar atât un dar al lui Dumnezeu cât si un raspuns al omului. Acest raspuns consta în supunerea iubitoare fata de adevarul întrupat în Hristos, revelat de El si marturisit de Biserica. Supunerea iubitoare fata de adevarul revelat presupune cunoasterea dogmelor Bisericii si efortul ascetic personal. Cunoasterea dogmelor este esentiala deoarece "orice abatere a cunostintei noastre intelectuale de la dreapta întelegere a Revelatiei se va rasfrânge inevitabil asupra manifestarilor duhului nostru. Cu alte cuvinte, o viata cu adevarat dreapta este conditionata de adevaratele conceptii despre Dumnezeu, despre Sfânta Treime". (4)
Dar, dupa cum arata si Sfântul Isaac Sirul (5), nu ne putem opri la cunoasterea intelectuala a dogmelor deoarece aceasta tine de credinta simpla sau din auzire. Noi suntem chemati ca, prin lucrarea poruncilor, sa ajungem la credinta desavârsita, adevarul marturisit prin credinta transformându-se astfel în mântuire si viata.

Crezul, desi introdus mai târziu, s-a încadrat organic în rânduiala Liturghiei

Primirea credintei "din auzire" care consta în cunoasterea dogmelor si înaintarea spre credinta desavârsita, "din cele vazute", se împlineste în Biserica. Marturisirea credintei este o parte integranta si indispensabila a slujirii Bisericii. Slujbele în ansamblul lor sunt o marturisire a credintei, învatând si comunicând adevarul mântuitor, ajutându-l pe fiecare madular al Bisericii sa participe la acest adevar. (6)
Sfânta Liturghie, Taina Tainelor, este în întregime o marturisire de credinta si o daruire a credintei mântuitoare ca cunoastere a lui Dumnezeu si întâlnire cu El, având ca moment culminant împartasirea cu Trupul si Sângele Domnului, de aceea dupa împartasire cântam cu bucurie: "Am vazut Lumina cea adevarata, am primit Duhul cel ceresc; am aflat credinta cea adevarata, nedespartitei Treimi închinându-ne, ca aceasta ne-a mântuit pre noi".
Cu toate ca marturisirea credintei este un aspect definitoriu al Sfintei Liturghii, practica rostirii Crezului, ca moment al marturisirii comune a credintei, nu face parte din structura originara a Liturghiei, fiind introdusa la Antiohia la sfârsitul secolului al V-lea de patriarhul Petru Fullos iar la Constantinopol la începutul secolului al VI-lea de patriarhul Timotei (511-518).(7) Cei doi patriarhi erau adepti ai ereziei monofizite si au introdus Crezul în Liturghie în încercarea de a-si demonstra fidelitatea fata de credinta Sfintilor Parinti. Patriarhii ortodocsi urmatori au pastrat practica rostirii Crezului deoarece acesta s-a încadrat organic în rânduiala Liturghiei, alaturându-se anaforalei liturgice care pâna atunci reprezenta principala forma de exprimare a dogmelor.

Crezul a fost formulat la primele doua sinoade ecumenice

Crezul desemneaza, în sens general, o sinteza a învataturilor de credinta crestine fundamentale. Crezul se mai cheama si simbol al credintei. Termenul de simbol vine de la un cuvânt ce însemna parola în taberele militare. Deci pentru crestinii din vechime crezul sau simbolul de credinta era o parola ce îi arata a fi adevarati crestini. (8)
Desi în Noul Testament nu exista un crez formulat ca atare, înca de la începutul Bisericii au circulat scurte formulari, amplificate ulterior, care exprima continutul credintei, ferindu-o de erezii. Aceste „crezuri” erau utilizate în legatura cu Botezul, atât pentru instruirea catehumenilor cât si pentru marturisirea credintei de catre acestia în timpul slujbei.
În anul 325, la primul sinod ecumenic tinut la Niceea, pe baza crezurilor baptismale folosite în Siria, Palestina si Cezareea, Sfintii Parinti, insuflati de Duhul Sfânt, elaboreaza, ca raspuns la erezia lui Arie care contesta dumnezeirea Fiului, prima parte a Crezului rostit astazi la Sfânta Liturghie. Sinodul al II-lea ecumenic, tinut la Constantinopol în anul 381, ca raspuns la erezia lui Macedonie care contesta dumnezeirea Sfântului Duh, completeaza Crezul de la Niceea cu învatatura despre Sfântul Duh, despre Biserica, Botez, învierea mortilor si viata vesnica. Fiind elaborat la sinoadele ecumenice de la Niceea si Constantinopol, acest Crez este cunoscut sub denumirea de Crezul niceo-constantinopolitan si este "crezul prin excelenta al crestinismului"(9) recunoscut la sinodul al IV-lea ecumenic de la Calcedon (451) ca expresie autentica a credintei Bisericii universale. Acesta este Crezul introdus în Liturghie la începutul secolului al VI-lea si pastrat pâna astazi.

Rostirea Crezului este o expresie a unitatii de credinta

Marturisirea credintei prin rostirea Crezului este o expresie a unitatii de credinta a madularelor Bisericii prin marturisirea aceluiasi adevar mântuitor.
Credinta crestina este cunoasterea si trairea mântuirii ca restabilire a unitatii cu Dumnezeu si, întru El, cu ceilalti membri ai Bisericii si cu întreaga faptura, dupa chipul unitatii Sfintei Treimi. Este cunoasterea anticipata, în Biserica, a Împaratiei lui Dumnezeu ca unitate "de sus": "Dar nu numai pentru acestia Ma rog, ci si pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toti sa fie una, dupa cum Tu, Parinte, întru Mine si Eu întru Tine, asa si acestia în Noi sa fie una, ca lumea sa creada ca Tu M-ai trimis. Si slava pe care Tu Mi-ai dat-o, le-am dat-o lor, ca sa fie una, precum Noi una suntem" (Ioan 17, 20-22). Unitatea "de sus" este continutul vietii dumnezeiesti treimice. Credinta înseamna asadar partasia la unitatea "de sus" cu Dumnezeu si semenii, iar Biserica este tocmai împlinirea credintei, este acea unitate care primeste, în care se intra si la care devii partas prin credinta.(10) De aceea credinta nu poate fi individualista. Nu poti avea credinta mântuitoare în afara Bisericii. Credinta se dobândeste si se traieste în Biserica, în comuniune cu ceilalti si exprimând unitatea cu ceilalti.
Sfânta Liturghie este Taina în care înaintam spre împlinirea desavârsita de catre Duhul Sfânt a unitatii "de sus" a Bisericii prin aducerea Sfintei Jertfe si împartasirea cu Trupul si Sângele Domnului: "Iar pe noi pe toti care ne împartasim dintr-o pâine si dintr-un potir, sa ne unesti unul cu altul prin împartasirea Aceluiasi Sfânt Duh" (Anaforaua Sfântului Vasile cel Mare). O conditie esentiala pentru ca Duhul Sfânt sa ne uneasca în Biserica este marturisirea aceleiasi credinte revelate. Legatura organica între unitatea credintei si împlinirea Bisericii în Euharistie alcatuieste centrul vietii Bisericii. De aceea numai cei uniti în marturisirea credintei ortodoxe se pot împartasi la Sfânta Liturghie. Rostirea Crezului este dovada ortodoxiei credintei si a unitatii de credinta, conditie pentru aducerea Sfintei Jertfe si împartasirea cu Trupul si Sângele Domnului.

Rostirea Crezul este o reînnoire a fagaduintei facute la Botez

Crezurile au fost utilizate înca de la începutul Bisericii pentru instruirea catehumenilor si marturisirea credintei la Botez. Din secolul al IV-lea, dupa formularea lui la primele doua sinoade ecumenice, folosirea Crezul niceo-constantinopolitan s-a impus în practica Bisericii mentinându-se pâna astazi. Astfel, fiecare crestin ortodox, la Botez, s-a lepadat de satana si s-a unit cu Hristos marturisindu-si credinta prin rostirea acestui Crez fie direct (daca a fost botezat matur) fie indirect, prin intermediul nasului (daca a fost botezat prunc).
La Sfânta Liturghie, rostirea Crezul înseamna pentru toti credinciosii o reînnoire a fagaduintei facute la Botez, o afirmare a calitatii de membru al Trupului lui Hristos, Biserica.

Rostirea Crezului este si o proclamare a credintei

Marea majoritate a crestinilor ortodocsi de astasi au fost botezati ca prunci, nasii marturisind credinta pentru ei. Din pacate putini nasi îsi înteleg responsabilitatea pe care si-o asuma atunci când boteaza un prunc de a-l îndruma pe calea Bisericii, de a-l învata credinta. Ca urmare multi ortodocsi nu cunosc dogmele credintei noastre. Rostirea Crezului la Sfânta Liturghie este un prilej pentru acestia de a învata tainele credintei. Asadar rostirea Crezului este si o proclamare a credintei pentru cei "necunoscatori si neînvatati". (11)

Rostind Crezul ne aratam multumirea fata de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o lucrând mântuirea noastra

Contemplând tainele mântuirii noastre exprimate de Crez nu putem decât sa fim multumitori, ca anticipare a multumirii vesnice din veacul viitor. "Marturisirea dumnezeiescului simbol al credintei, scrie Sfântul Maxim Marturisitorul, arata multumirea tainica pentru ratiunile si modurile înteleptei providente dumnezeiesti cu privire la noi, prin care ne-am mântuit, multumire care va avea loc în veacul viitor".(12) Raspunsul nostru la mântuirea daruita noua de Dumnezeu este credinta. Rostind Crezul, ca expresie concentrata a credintei, ne aratam multumirea fata de dragostea pe care Dumnezeu ne-a dovedit-o lucrând mântuirea noastra. Ne pregatim astfel sa ducem, în unitate de credinta si iubire, mai departe multumirea noastra prin aducerea Sfintei Jertfe si rostirea anaforalei liturgice.

Note:
1. apud Mitropolitul Hierotheus Vlachos, Cugetul Bisericii Ortodoxe, Bucuresti, 2000, p. 64
2. Petru Damaschin, Învataturi duhovnicesti, II,1, în Filocalia, vol. V, trad., introd. si note de Pr. Prof. Dumitru Staniloae, Bucuresti, 1976, p. 194
3. Pr. Prof. John Breck, Puterea cuvântului în Biserica dreptmaritoare, Bucuresti, 1999, p. 129
4. Arhimandritul Sofronie, Mistica vederii lui Dumnezeu, Bucuresti, 1995, p. 8
5. La Petru Damaschin, op. cit., p. 194
6. Pr. Prof. John Breck, Puterea cuvântului în Biserica dreptmaritoare, Bucuresti, 1999, p. 127
7. Theodor Lectorul, Historia Ecclesiastica, II, 32. Lucrarea este scrisa în anul 528 dar pasajul privindu-l pe Patriarhul Petru Fullo este interpolat, ceea ce nu înseamna ca cele relatate nu ar putea fi adevarate. Vezi Robert Taft, Great Entrance, p. 398
8. Anthony M. Coniaris, Introducere în credinta si viata Bisericii Ortodoxe, trad. de Constantin Fagetan, Bucuresti, 2001, p. 19
9. Preot Prof. Dr. Ion Bria, Dictionar de Teologie Ortodoxa, editia a II-a, Bucuresti, 1994, p. 11-113
10. A. Schmemann, Euharistia. Taina Împaratiei, ed. Anastasia, p. 154
11. Sfântul Gherman al Constantinopolului, Tâlcuirea Sfintei Liturghii, trad. de Pr. Prof. Nic. Petrescu, în Mitropolia Olteniei, nr. 1-2/1976, p. 64
12. Mystagogia. Cosmosul si sufletul, chipuri ale Bisericii, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, 2000, p. 34

XLI

Crezul (II)

Unitatea Bisericii ca traire anticipata a Împaratiei cerurilor este atât o unitate de credinta cât si de iubire.(1) De aceea marturisirea unitatii de credinta prin rostirea Crezului este legata de sarutul pacii, ritualul care exprima unitatea de iubire. "Propriu-zis dreapta credinta este ratiunea de a fi a iubirii si temeiul neclintit al unitatii. Iubirea nu e de conceput fara daruire deci fara dar. Iar darul iubirii autentice este adevarul; în Biserica adevarul credintei. Astfel unitatea deplina e posibila în credinta cea una, absoluta, revelata a Prea Sfintei Treimi prin Hristos în Duhul Sfânt". (2)

Numai uniti prin iubire putem sa marturisim dreapta credinta comuna

Invitatia diaconului la daruirea sarutului pacii si raspunsul credinciosilor scoate în evidenta faptul ca unitatea de iubire se împlineste în unitatea de credinta: "Sa ne iubim unii pe altii ca într-un gând sa marturisim!". Numai uniti prin iubire putem sa marturisim "într-un gând" dreapta credinta comuna: "Pe Tatal, pe Fiul si pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinta si nedespartita". Acest raspuns este o prima marturisire sintetica a credintei în Sfânta Treime, întarita de actul concret al sarutului pacii.

Usile istoriei se închid si suntem facuti partasi ospatului de nunta al lui Hristos

"Usile, usile, cu întelepciune sa luam aminte!" rosteste diaconul introducând rostirea Crezului. Initial prima parte (Usile, usile!) era un îndemn adresat ipodiaconilor pentru a închide si pazi usile bisericii si a nu lasa sa intre necredinciosii si catehumenii. Partea a doua (Cu întelepciune sa luam aminte!) este o provocare a atentiei credinciosilor asupra Crezului care urmeaza a fi rostit.
Sfintii Parinti ne atrag atentia asupra sensurilor duhovnicesti ale acestui îndemn. "Închiderea usilor bisericii, scrie Sfântul Maxim Marturisitorul, arata trecerea celor pamântesti si intrarea viitoare a celor vrednici în lumea inteligibila sau la ospatul de nunta al lui Hristos (...); de asemenea, lepadarea desavârsita a lucrarii ratacite din simtiri".(3) Sfânta Liturghie este înaltarea Bisericii în Împaratia lui Dumnezeu. Daca prima parte a Liturghiei, Liturghia catehumenilor sau a Cuvântului, exprima deschiderea misionara a Bisericii catre lume, cea de a doua parte, Liturghia credinciosilor (euharistica) reprezinta separarea Bisericii de lume, iesirea din timp si intrarea în Împaratia lui Dumnezeu. Usile istoriei se închid si noi suntem facuti partasi ospatului de nunta al lui Hristos. În Biserica primara acest lucru era exprimat de închiderea efectiva a usilor bisericii dupa ce au ramas înauntru numai cei credinciosi care se vor si împartasi. Este un privilegiu înfricosator sa ramâi în biserica la Liturghia credinciosilor, privilegiu pe care îl constientizam atât de putin astazi. Nu poti intra la ospatul de nunta al lui Hristos fara haina de nunta pentru ca vei fi aruncat afara (Matei 22, 1-14) de aceea, pentru a ne face vrednici trebuie sa lepadam "lucrarea ratacita din simtiri" adica sa ne curatam de toata pervertirea pe care patimile au lucrat-o în noi. Cu nazuinta de a înainta astfel de la credinta simpla, din auzire, la cea desavârsita, din vedere, sa lepadam toata grija cea lumeasca, cum ne îndeamna si imnul heruvimic, si sa ne îndreptam toata atentia spre marturisirea credintei prin rostirea Crezului.

Crezul este o sinteza a dogmelor credintei noastre

Crezul niceo-constantinopolitan sintetizeaza învatatura Bisericii exprimând "paradoxurile fundamentale"(4) ale credintei noastre si anume unitatea de fiinta si deosebirea personala între Tatal, Fiul si Duhul Sfânt si, pe de alta parte, unirea dumnezeirii cu umanitatea în Persoana Fiului, paradoxuri la baza carora sta iubirea nemasurata a lui Dumnezeu din sânul Sfintei Treimi revarsata asupra omenirii. "Se întelege de la sine ca nici un crez finit nu poate spune vreodata tot ce este de spus despre Dumnezeul cel infinit. Crezul e mai curând o declaratie omeneasca dumnezeieste insuflata, spre a ne ajuta la întelegerea lui Dumnezeu. Sfântul Pavel numea pe Hristos "darul negrait" al lui Dumnezeu, ceea ce subliniaza faptul ca nici un crez nu poate cuprinde vreodata sau sa ajunga la capatul plinatatii întelesului lui Hristos. Cu toate acestea, recunoscându-ne finitudinea, nu putem ascunde cele ce a facut Dumnezeu pentru noi. Trebuie sa ne rostim credinta, oricât de nedesavârsit. Aceasta a încercat sa faca Biserica prin Crez. Trebuie sa stim ce anume credem si în Cine credem, daca vrem sa traim ca crestini."(5)

"Cred într-Unul Dumnezeu".
Crezul începe cu afirmarea unitatii de fiinta a Sfintei Treimi si continua cu prezentarea însusirilor Persoanelor dumnezeiesti caci Dumnezeu este Unul în fiinta dar întreit în persoane, Tatal Atottiitorul, Facatorul Cerului si al pamântului, vazutelor tuturor, si nevazutelor. "Cei 318 Sfinti Parinti de la Niceea care au compus Crezul vostru, al tuturor celor ce purtati imaginea lui Dumnezeu în sine, care sunteti alesi, l-au numit mai întâi pe Dumnezeu "Tata", apoi "Atotputernic" si "Facator".(6) Ei au facut aceasta fiind luminati de catre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Si au facut-o în primul rând deoarece Cel Preaînalt este Tatal lui Hristos: Domnul dinaintea timpului si a crearii lumii. În al doilea rând, deoarece Fiul întrupat al lui Dumnezeu a adus ca prim dar oamenilor -acelora care Îl urmeaza - adoptia; adica dreptul de a-L numi pe Tatal Sau, Tata al lor. Tatal nostru! (...) Fericirea voastra consta si în faptul ca Tatal vostru cel ceresc este si Atotputernic si Facator" al tuturor celor vazute si nevazute.

Si întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Nascut, carele din Tatal s-a nascut mai înainte de toti vecii. Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut iar nu facut, Cel de o fiinta cu Tatal, prin carele toate s-au facut.
Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, de o fiinta cu Tatal. Nasterea din veci a Fiului din Tatal este mai presus de puterea noastra de întelegere. O putem asemana cu nasterea luminii din lumina caci "Dumnezeu este lumina si nici un întuneric nu este întru El" (I Ioan 1, 5). Sfintii Parinti au folosit patru expresii pentru a arata legatura dintre Hristos si Tatal: "Lumina din lumina", "Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat", "nascut" si "de o fiinta cu Tatal". Prin alte doua expresii se arata legatura între Hristos si creatie: "nu facut" si "prin care toate s-au facut". Hristos nu face parte din creatie, "toate prin El s-au facut; si fara El nimic nu s-a facut din ce s-a facut"(Ioan 1, 3).

Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mântuire, S-a pogorât din ceruri, si S-a întrupat de la Duhul Sfânt si din Maria Fecioara, si s-a facut om. Si s-a rastignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, si a patimit, si s-a îngropat. Si a înviat a treia zi, dupa Scripturi; Si s-a suit la ceruri, si sade de-a dreapta Tatalui. Si iarasi va sa vina cu Slava sa judece viii si mortii, a caruia Împaratie nu va avea sfârsit.
Opera mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu este prezentata în etapele ei principale: asumarea firii omenesti prin întrupare în istorie, patimirea, moartea, învierea, înaltarea la ceruri si a doua venire.

Si întru Duhul Sfânt, Domnul de viata Facatorul, Carele din Tatal purcede, cela ce împreuna cu Tatal si cu Fiul este închinat si slavit, Carele au grait prin proroci. Duhul Sfânt este a treia Persoana a Sfintei Treimi, Datatorul de viata.
Daca Fiul îsi ia fiinta din Tatal prin nastere, Duhul Sfânt si-o ia prin purcedere din Tatal. Catolicii au adaugat în Crez afirmatia ca Duhul purcede si de la Fiul (Filioque). Dar Biserica Ortodoxa pastreaza Crezul în formula originara care reflecta învatatura Sfintei Scripturi si a Sfintei Traditii potrivit careia Duhul purcede numai de la Tatal iar Fiul îl trimite în lume: „Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite voua de la Tatal, Duhul Adevarului, Care de la Tatal purcede, Acela va marturisi despre Mine” (Ioan 15, 26).

Întru una, sfânta, soborniceasca si apostoleasca Biserica.
Sunt enumerate însusirile Bisericii. Biserica fiind Trupul lui Hristos este una pentru ca Hristos nu poate avea mai multe Trupuri. Este sfânta pentru ca Duhul Sfânt împlineste în ea sfintenia lui Hristos sfintindu-i pe membri ei. Este soborniceasca sau universala pentru ca este destinata sa cuprinda toate popoarele, de peste tot si de totdeauna si pentru ca este o comuniune de iubire. Este apostoleasca pentru ca pastreaza învatatura Domnului asa cum a comunicat-o apostolilor si are succesiunea apostolica a ierarhiei prin hirotonie.

Marturisesc un Botez întru iertarea pacatelor.
Botezul este Taina prin care primim mântuirea lucrata de Hristos, murind si înviind împreuna cu El, este Taina prin intram în Biserica si dobândim iertarea pacatelor. Fiecare om poate fi botezat o singura data dupa cuvântul Sfântului Pavel: "un Domn, o credinta, un Botez" (Efes. 4, 5).

Astept învierea mortilor. Si viata veacului ce va sa fie. Amin.
Nadejdea în învierea mortilor sta în centrul credintei noastre. Hristos a venit pentru ca sa ne daruiasca viata vesnica. El ne-a încredintat de învierea mortilor prin învierile savârsite de el si mai ales prin propria Sa înviere. "Daca se propovaduieste ca Hristos a înviat din morti, cum zic unii dintre voi ca nu este înviere a mortilor? Daca nu este înviere a mortilor, nici Hristos n-a înviat. Si daca Hristos n-a înviat, zadarnica este atunci propovaduirea noastra, zadarnica este si credinta voastra.(...) Iar daca nadajduim în Hristos numai în viata aceasta, suntem mai de plâns decât toti oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morti, fiind începatura (a învierii) celor adormiti. Ca de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om si învierea mortilor. Caci, precum în Adam toti mor, asa si în Hristos toti vor învia" (I Cor. 15, 12-22).

Crezul trebuie rostit în comun de întreaga comunitate

Rostirea Crezului are asadar o importanta deosebita: este o expresie a unitatii de credinta, o dovada a ortodoxiei credintei si, prin aceasta, o pregatire pentru împartasire; o multumire pentru mântuire si o reînnoire a fagaduintei facute la Botez de a ne uni cu Hristos si a crede Lui; o proclamare a credintei pentru cei nestiutori; o marturisire a iubirii lui Dumnezeu pentru noi si a dragostei noastre fata de El si între noi. Având în vedere toate acestea, atât din punct de vedere liturgic cât si pastoral, se impune rostirea în comun a acestuia de catre întreaga comunitate. Astfel ne aratam în mod concret unitatea în credinta si, pe de alta parte, fiecare credincios va ajunge sa învete Crezul.

Clatinarea Sfântului Aer simbolizeaza darul desavârsit si bogat al Sfântului Duh

În timpul rostirii Crezului preotul clatina Sfântul Aer deasupra Sfintelor Vase pâna la cuvintele "si a înviat a treia zi, dupa Scripturi" dupa care îl împacheteaza, Cinstitele Daruri ramânând în continuare descoperite. Este o practica atestata de patriarhul (monofizit) Sever al Antiohiei (+ 538) care ne transmite interpretarea veche potrivit careia aceasta clatinare aminteste de viziunea Sfântului Petru (Fapt. Ap. 11, 5-10) si simbolizeaza darul desavârsit si bogat al Sfântului Duh care i s-a descoperit lui Petru ca va cuprinde si neamurile si care se va pogorî peste darurile puse înainte prefacându-le în Trupul si Sângele Domnului. (7)

Note:
1. Sfântul Ignatie al Antiohiei, Epistola. Catre Magnezieni, I, , 2, în Scrierile Parintilor Apostolici, Bucuresti, 1995, p. 198
2. Pr. C. Galeriu, Marturisirea dreptei credinte prin Sfânta Liturghie, Ortodoxia, an XXXIII (1981), nr.1, p. 36.
3. Mystagogia. Cosmosul si sufletul, chipuri ale Bisericii, trad. de Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Bucuresti, 2000, p. 33
4. Pr. Prof. Dr. Dumitru Staniloae, Spiritualitate si comuniune în Liturghia ortodoxa, Craiova, 1986, p. 244
5. Anthony M. Coniaris, Introducere în credinta si viata Bisericii Ortodoxe, trad. de Constantin Fagetan, Bucuresti, 2001, p.21
6. Episcop Nicolae Velimirovici, Credinta poporului lui Dumnezeu, trad. de Diana Potlog, Bucuresti, 2001, p. 24
7. E. W. Brooks, A Colection of Letters of Severus of Antioch from Numerous Syriac Manuscripts, PO 14, fasc. 1, Paris, 1920, p. 257-258.

Copyright © 2002-2004, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.