Back

Grafica de Mihai BacescuExplicarea Sfintei Liturghii (I)

Sfânta Liturghie - Taina Tainelor

A fi creștin ortodox înseamnă a trăi viața cea adevărată în comuniune cu Dumnezeu

Calitatea de creștini ortodocși nu ne este dată de declarația de la recensământ ci de trăirea vieții celei noi în Hristos. Creștinismul nu este o ideologie, un sistem de idei la care putem sau nu să aderăm, ci viață, viața cea adevărată în comuniune cu izvorul vieții, Dumnezeu, pe care omul a pierdut-o datorită păcatului originar. Prin întruparea, moartea, învierea si înalțarea Sa la cer Mântuitorul Iisus Hristos a restaurat firea umană și ne-a eliberat de sub stapânirea păcatului și a morții dăruindu-ne viața veșnica a Împărăției cerurilor. Darul vieții veșnice îl primim în botezul nostru când "ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morti prin slava Tatalui asa sa umblam si noi întru înnoirea vietii"(Rom. 6, 4). Înviati împreună cu Hristos în Taina Botezului și primind darul Sfântului Duh în Taina Mirungerii noi trebuie să ne străduim să trăim viața cea nouă în Hristos luptând cu păcatul și împlinind poruncile lui Dumnezeu, sintetizate în porunca iubirii. Nu este ușor să împlinim acest lucru de aceea este nevoie să primim mereu putere prin participarea la slujbele Bisericii și, mai ales, prin participarea la Sfânta Liturghie și Împărtașirea cu Trupul și Sângele Domnului.

Slujbele Bisericii reprezintă împartășirea concretă de viața cea noua în Hristos

Participarea la slujbe nu este o obligație anevoioasă ci o bucurie. Biserica este Împărăția lui Dumnezeu pe pamânt iar slujbele reprezintă intrarea noastră în această Împărăție, trăirea și împărtășirea concretă de viața cea nouă în Hristos, de dreptatea, pacea și bucuria în Duhul Sfânt ce caracterizează Împărăția lui Dumnezeu (Rom. 14, 17). Slujbele ne poartă în lumea prezentei directe a lui Dumnezeu facându-ne părtași bucuriei Învierii. Creștinismul este, pentru aceasta, o religie liturgică, o religie în care pe primul plan este cultul, trăirea liturgică a vieții celei noi în comuniune cu Dumnezeu. Biserica este, în primul rând, o comunitate rugătoare, slăvitoare. Înțelegem astfel de ce Biserica noastră se numește ortodoxă iar noi ne numim ortodocși: aducem dreapta slăvire (orthos -doxa) lui Dumnezeu și, ca urmare, avem credința dreaptă fiind Biserica cea adevărată. Înțelegem de asemenea că cel care nu aduce dreaptă slăvire lui Dumnezeu participând regulat la slujbele Bisericii și, mai ales, la Sfânta Liturghie, nu este ortodox adevărat.

Sfânta Liturghie este cea mai importantă slujbă a Bisericii

Cea mai importantă slujbă a Bisericii este Sfânta Liturghie, slujba în care Hristos Însuși vine, în puterea Duhului Sfânt, în mijlocul nostru pentru a ni se dărui în Sfânta Împărtășanie și pentru a ne uni în Trupul Său, Biserica, facându-ne părtași Împărăției lui Dumnezeu. În Sfânta Liturghie se realizează, prin excelență, intrarea noastră în Împărăția lui Dumnezeu prefăcând viața noastră în comuniune de iubire cu Sfânta Treime și între noi.

Sfânta Liturghie este jertfa și Taina, este Taina Tainelor

Sfânta Liturghie este jertfa adevărată pentru că, de câte ori o săvârșim, Duhul Sfânt actualizează opera răscumpărătoare a Mântuitorului concentrată în moartea și Învierea Sa. Este, în același timp, Taina unirii cu Hristos și între noi în Biserică prin împărtășirea cu Trupul și Sângele Lui, este Taina Tainelor deoarece ea încununează tot ceea ce s-a dat prin celelalte slujbe unind cel mai deplin pe fiecare credincios cu Dumnezeu și pe toți credincioșii în Biserica, Trupul lui Hristos, facându-i părtași vieții celei veșnice.

Hristos este prezent în slujba tot atât de real pe cât a fost acum 2000 de ani când a trăit pe pământ

Sfânta Liturghie este Taina lui Hristos pentru că este o pomenire și o actualizare a lucrării mântuitoare a lui Hristos. La fiecare Sfântă Liturghie Duhul Sfânt actualizează, face prezentă, pentru fiecare credincios în parte și pentru toți laolaltă, nu numai întreaga viață pamântească a Mântuitorului ci și Înălțarea Sa la cer si chiar, în mod anticipat, a doua Sa venire. Hristos este prezent în slujbă tot atât de real pe cât a fost acum 2000 de ani când a trăit pe pamânt. Această prezență își atinge punctul culminant în prefacerea darurilor de pâine și vin în Trupul și Sângele Mântuitorului. Dar în Sfânta Liturghie Hristos este prezent în mod real nu numai în jertfa euharistică ci în multe moduri: în cuvintele Sfintei Scripturi citite în Biserică, în cuvântul de propovăduire al preotului, în rugăciunile rostite de preot, în cântările credincioșilor.
Sfânta Liturghie nu este doar o anamneză a faptelor mântuitoare ale lui Hristos ci și o lucrare actuală a Lui pentru că El este adevăratul ei Savârșitor. La Liturghie Hristos este în același timp preot, jertfa și altar dar și primitor al jertfei, dupa cum mărturisește rugăciunea din timpul cântării heruvimice: "Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți".

Credincioșii devin cu adevărat Biserica lui Dumnezeu adică Trupul lui Hristos

Adunându-se pentru savârșirea Sfintei Liturghii și împărtașindu-se cu Trupul și Sângele Domnului credincioșii devin cu adevărat Biserica lui Dumnezeu adică Trupul lui Hristos: "Ca o pâine, un trup, suntem cei mulți; căci toți ne împărtășim dintr-o pâine" (I Corinteni 10, 17). Biserica există în și prin Sfânta Liturghie: "Acolo unde este Euharistia, scrie Sfântul Ciprian al Cartaginei, acolo este Biserica". Sfânta Liturghie este o împreună slujire a clerului și credincioșilor adunați în jurul întâi-stătătorului (episcopul sau delegatul acestuia).
Sfânta Liturghie este Taina Bisericii pentru ca este actul esențial în care Biserica devine ceea ce este: Trupul lui Hristos, Templu al Duhului Sfânt, darul noii vieți, manifestarea Împărăției lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu și comuniunea cu El.

Prin participarea la Sfânta Liturghie și cuminecarea cu Sfintele Taine primim Duhul Sfânt precum apostolii la Cincizecime

Întreg cultul ortodox este închinare duhovnicească (Romani 12, 1) împlinindu-se prin puterea Duhului Sfânt care lucrează în Biserică. Cu atât mai mult Sfânta Liturghie, centrul cultului ortodox, este locul lucrării Duhului Sfânt Care îl face prezent pe Hristos Cel mort și înviat în mijlocul Bisericii Sale. Chemând neîncetat prezența și puterea Duhului Sfânt asupra sa și asupra darurilor, comunitatea dreptslăvitoare trăiește prin Sfânta Liturghie revărsarea inepuizabilă a harului Cincizecimii pe care Mântuitorul îl descrie ca "putere de sus" (Luca 24, 49; F. A. 1, 8). Sfânta Liturghie nu este numai actualizarea jertfei și învierii lui Hristos ci și continuarea Cincizecimii, o Cincizecime continuă.

Fiecare credincios trebuie să înțeleagă Sfânta Liturghie

Viața creștină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Liturghii care ocupă locul central în Biserică și în viața oricărui creștin care își ia în serios demnitatea de mădular al Trupului lui Hristos. Dar pentru a putea participa deplin la Liturghie și nu numai a asista este foarte important ca fiecare credincios să înțeleagă semnificația ei.

Pr. Florin Botezan

Back

Copyright © 2002-2007, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.