Faptele

De multe ori vorbim despre anumite fapte ale oamenilor si le dãm o interpretare negativã, pentru cã suntem noi negativi. Nu credem în bine, nu credem în binele pe care îl face altul. De pildã Pãrintele Boca, Dumnezeu sã-l odihneascã, zicea cã: "Oamenii stiu cãderile cãlugãrilor, dar nu le stiu si biruintele" si tot Pãrintele Arsenie spunea cã: "Oamenii nu pot crede într-o viatã superioarã vietii pe care o duc ei".

Noi trebuie sã fim cu luare aminte la tot ceea ce facem, pentru cã totul se întrupeazã în noi.

Fericirea

Dumnezeu nu doreste ca fiii Sãi sã fie niste tânguitori, privitori cu fata spre trecut, ci vrea sã fie niste oameni fericiti, privind spre viitor si spre vesnicie.

Cine sunt fericiti? Stiti cine? Cei ce cred, cei ce cred în Dumnezeu, aceia sunt oameni fericiti. Si dacã crede cineva în Dumnezeu si nu este fericit, sã stie cã nu crede în Dumnezeu, sau, în orice caz, nu crede destul. Credinta în Dumnezeu este izvor de fericire.

Dacã mergi pe calea fericirii, chiar si în conditii de nefericire, poti sã fii fericit.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.