Familia

Stiti ce carte mi-a plãcut mie si care e importantã pentru viata de familie în special? Este o carte scrisã de ultimul loctiitor de mitropolit la Blaj, pânã în 1948, Episcopul Ioan Suciu. A scris o carte Mama. Dacã citesti o datã cartea aceea nu mai trebuie sã citesti nimic în legaturã cu viata de familie. Este foarte frumos scrisã si eu as învãta-o pe de rost, atât îmi place de mult! În viata de familie se spune cã cei doi formeazã un trup, si cineva observa, pe buna dreptate, cã asa cum în trup exista douã urechi si un singur auz, doi ochi si un singur vãz, douã nãri si un singur miros, douã mâini si o singurã lucrare, douã picioare si un singur mers, asa trebuie sa fie si în viata de familie: în doi o unitate, o unitate în diversitate. Eu le spun de multe ori credinciosilor care vin la mine asa: "Douã lucruri sunt importante în viata: sãnãtatea si întelegerea. Sãnãtatea ne-o dã Dumnezeu si întelegerea ne-o facem singuri". Adicã, ne ajutã si Dumnezeu sã ne facem întelegerea, dar trebuie sã ne silim sã ne facem partea noastra în întelegerea noastrã.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.