Bunãtatea

E adevarat cã în Pateric se spune, de pildã, cã un pãrinte "din multa bunãtate nu mai stia ce e rãutatea". Era asa de statornicit în bine încât nu mai putea presupune rãutatea. Gânditi-vã ce deosebire mare e între pãrintele acela si noi. Noi ce facem? Din multa rãutate nu mai putem presupune bunãtatea! Cineva care nu este bun cu toti, nu-i bun. În Pateric este o zicere a Sfântului Macarie: "Cu un cuvânt bun si pe cel rãu îl faci bun, iar cu un cuvânt rãu si pe cel bun îl faci rãu". Bineînteles, este vorba de o rãutate relativã si de o bunãtate relativã, oscilantã si fluctuantã. Noi trebuie sã fim totdeauna buni. Cine e si rãu, nu se aseamãnã cu Domnul Hristos, pentru cã Domnul Hristos este totdeauna bun. Stiti cã despre Sfântul Macarie se spunea cã a fost "dumnezeu pamântesc" (parcã te ia groaza când auzi un astfel de cuvânt în Pateric: dumnezeu pãmântesc!) De ce dumnezeu pãmântesc? Pentru ca asa cum Dumnezeu acoperã lumea, asa acoperea si el pãcatele oamenilor: pe cele pe care le vedea, ca si cum nu le-ar fi vãzut, pe cele pe care le auzea, ca si când n-ar fi auzit de ele. Asa face Domnul Hristos, asa trebuie sã facem si noi! Sã fim buni, sã fim întelegãtori, sã fim milostivi, sã fim iertãtori. Si cu asta n-am facut totul! Mai trebuie sã facem ceva: Domnul Hristos a spus despre Sine cã: "Fiul Omului n-a venit sa I se slujeascã, ci ca sã slujeascã El si sã-si dea sufletul, pret de rãscumpãrare pentru multi". (Matei 20, 28). Deci sã fim în slujba oamenilor, în slujba altora. Când ucenici au vrut sã-i lase pe oameni sã se descurce singuri -"Dã drumul multimilor sã se ducã sã-si cumpere de mâncare"-, Domnul Hristos a zis: "N-au trebuintã sã se ducã; dati-le voi lor sã mãnânce" (Matei 14, 16)- adicã întâi gânditi-vã ce puteti face voi pentru ei, nu ce poate face altul. Dacã facem asa, daca ne gândim ce putem face noi pentru omul de lângã noi, nu ce ar putea face altul, atunci suntem ascultãtori de Domnul Hristos si suntem pe calea îmbunãtãtirii sufletesti. Fiind pe calea îmbunãtãtirii sufletesti, suntem nu numai gânditori la Hristos, gânditori de Hristos, ci si hristofori.

Copyright © 2002, Biserica Memoriala "Mihai Viteazul "Alba Iulia

This file may be copied on the condition to specify the copyright notice.